Wat te doen bij (Epen)

WAT TE DOEN BIJ HET REGELEN VAN EEN BEGRAFENIS 

Pastoor:
De tijd van de avondwake en uitvaart vaststellen.
De tekst voor het gedachteprentje opstellen, indien gewenst.
Vaststellen zeswekendienst.
Pastoor Van den Berg tel. 043-4573234.
e-mail: stlambertaliege@hotmail.nl

Begrafenisonderneming:
- Waar wordt de overledene opgebaard?
- Datum en de tijd van de avondwake en de uitvaart, in overleg met de pastoor of het kerkbestuur regelen.

Avondwakegroep:
Ongeveer een dag na het overlijden, zoekt iemand van de avondwakegroep contact voor een gesprek over het doel en de inhoud van de avondwake.
Mevr. A. Keijenberg tel. 043-4552546
Mevr. T. Lardinois tel. 043-4551467
Dhr. en mevr. Pecher tel. 043-4553757

Zelf een afspraak maken:
Gregoriaans Koor:
Dhr. F. Zilvertand tel. 043-4551295

Gemengd Koor:
Mevr. Eveline Camps tel. 0636304853
Mevr, Ankie Keijenberg tel. 043-4552546
(De kosten worden via het kerkbestuur verrekend)

Koster:
De koster zorgt voor de reservering van de banken voor de familie.
Mevr. J. Loomans tel. 043-4552172

Versiering kerk:
Hiervoor dient de familie zelf zorg te dragen (in overleg met het kostersechtpaar).

Collecte tijdens de uitvaartdienst:
De opbrengst van de offergang tijdens de uitvaartdienst is altijd bestemd voor het lezen van H. Missen van de overledene.

Kerkhofbeheerders:
Bij een bestaand graf de opdracht verstrekken aan een steenhouwer om het bestaand monument geheel met fundering te verwijderen. 
Opgelet! I.v.m. de geldende Arbo-voorschriften mogen geen funderingsresten blijven zitten. Na verwijdering mag en kan het graf pas geopend worden.
Afspraak maken met de beheerder over het tijdstip van verwijdering.
Met de beheerder wordt een nieuw graf uitgezocht.
De beheerder ziet mede toe op de delving van het graf.
De beheerder ziet toe of de maatvoering van het nieuwe monument klopt.
De begrafenisonderneming bezorgt het certificaat ‘verlof bij begraving’ bij H. Sleijpen, Julianastraat 16a, 6285AJ Epen.
Voor het bijplaatsen van de urn dient men een afspraak te maken via de kerkhofbeheerder.

Dhr. H. Sleijpen tel. 043-4551821

Voorschrift Kerkhof:
Maximum afmeting opstanden

Oud monument:
Hoogte: bestaande situatie
Breedte: bestaande situatie
Diepte: 60 cm

Nieuw monument:
Hoogte 100 cm boven het maaiveld
Breedte 70 cm
Diepte 60 cm

Zakelijke aspecten:
- U ontvangt van het kerkbestuur een reglement van het kerkhof.
- Nota’s betreffende de kosten van de kerkdienst, koor en kerkhof worden aan de begrafenisonderneming ter betaling aangeboden.
- Offerganggelden: na de zeswekendienst neemt Twanny Lardinois contact op met de familie. Het geld van de offergang blijft 3 jaar beschikbaar voor H. missen.

 Kerkbestuur Epen tarieven missen en grafrechten
  2016

Bisdom

H. Mis op vrijdagavond

€  10,00

€  10,00

H. Mis op zaterdagavond

€  18,00

€  25,00

Hoogmis op zondagochtend

€  18,00

€  25,00

*1)Jubileummis

€ 150,00

€ 250,00

*2) Begrafenismis (rouwgeld)

€ 315,00

€ 400,00

Avondwake

€   50,00

 
Zeswekendienst

€   18,00

 
Begeleiding naar crematorium

€   50,00

€   50,00

*2) Begeleiding naar crematorium zonder voorafg.  kerkdienst

€ 315,00

€ 400,00

*3) Huwelijksmis (trouwgeld)

€ 315,00

€ 400,00

     
Grafrechten enkel breed graf

   
1e 20 jaar

€ 495,00

 
Per 10 volgende jaren na 1e 20 jaar

€ 300,00

 
Grafrechten dubbel breed graf

   
1e 20 jaar

€ 990,00

 
Per 10 volgende jaren na 1e 20 jaar

€ 600,00

 
Kosten en grafrechten urnengraf

   
1e 20 jaar

€ 495,00

 
Per 10 volgende jaren na 1e 20 jaar

€ 300,00

 
Kosten bijplaatsen urn in bestaand graf

€ 125,00

 
Kosten ophalen urn bij crematorium Heerlen

€   25,00

 
Kosten graf delven

   
Graf delven incl. BTW (indicatief)

€ 365,00

 
Graf ruimen verwijderingsbijdrage, in rekening gebracht bij begrafenis

€ 150,00

 
Gestichte jaardienst 10 jaar

   
Dienst op vrijdagavond

€ 100,00

€ 100,00

Dienst op zaterdagavond

€ 180,00

€ 250,00

Dienst op zondagachtend

€ 180,00

€ 250,00

Gestichte jaardienst 20 jaar

   
Dienst op zaterdagavond

€ 360,00

€ 500,00

Dienst op zondagochtend

€ 360,00

€ 500,00*1) Gratis voor jubileum verenigingen die iets voor de kerk betekenen (ook aparte vieringen) Gratis voor jubilaressen van bovengenoemde verengingen (alleen tijdens reguliere mistijden)

*2) De bijdrage voor rouwdiensten wordt niet gevraagd aan parochianen dien in de drie jaren voorafgaande aan de dienst kerkbijdrage hebben betaald.

*3) 

Trouwt

Woonachtig Buiten Epen

Woonachtig in Epen

< 2 jr.

- gratis, mits ouders > 4 jr. bijdrage betaald hebben

- bedrag verrekenen indien < 4 jr. bijdrage betaald is

- idem, zie regels links

- gratis, indien machtiging afgifte bijdrage

> 2 jr.

- volledig bedrag

- gratis, indien machtiging afgifte bijdrage

- volledig bedrag
Adviesbedragen Bisdom voor kerkbijdrage:

2005                € 94,00                       2011                € 96,00                       

2006                € 96,00                       2014                € 100,00

2007                € 96,00                       2015                € 100,00

2008                € 96.00                       2016                € 100,00


Hier onder kunt u een digitaleversie downloaden.
Tarieven Missen (Word 53kb)

Wat te doen bij (Excel 1.4Mb)