Vieringen H.Mis Mechelen

Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier vioor het bestellen van misintenties kunt u hier downloaden en daarna opsturen naar ( Adobe pdf bestand 214Kb groot)

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN

  


Week 20:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

ZATERDAG

12 mei 2018 Volkszang

15.00 uur

H.Doopsel Fleur-Lenoir

18.00 uur

Jaardienst Huub Loo (stichting)

Jaardienst Emile Vanderheijden jr. (stichting)

Jaardienst Elly Vanderheijden-Bessems (stichting)

Jaardienst Frans Vanderheijden (stichting)

Jaardienst Leo en Louisa Droogheaag-Meijs (stichting)

Jaardienst ouders Kikken-Vluggen

Wiesa Frosch (offergang)

Huub Delnoij (offergang)

Ouders Cratsborn-Pasmans en overleden familie

ZONDAG

13 mei 2018

09.15 uur

Jaardienst ouders Nacken-Smeets (stichting)

Jaardienst Jan en Maria Vleugels-Schwanen (stichting)

Jaardienst Sjuf Kicken

Ouders Mertens-van der Linden (offergang).

 

.

MAANDAG

14 mei 2018

19.00 uur

Gebedsavond in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.

DONDERDAG

17 mei 2018

19.00 uur

Jaardienst Hubert Wauthelé en Trautje Wauthelé-Schaefer (stichting)

ZATERDAG

19 mei 2018

18.00 uur

Jaardienst ouders Alphons en Mia Mertens-van der Linden (stichting)

Jaardienst Wiel Vincken (stichting)

Jaardienst Marjo Janssen-Deckers

Tini Rouschop-Thewisen (offergang)

Jan van Aerssen (offergang)

Tilly Deguelle-Cremers.

ZONDAG

20 mei 2018 1e Pinksterdag.

10.00 uur

H.Mis ter gelegenheid van de 1e H. Communie van de communicantjes van onze parochie

Tom van Houtem

Jos Possen.

MAANDAG

21 mei 2018 2e Pinksterdag.

 

geen H.Mis (in EPEN om 10.00 uur voor EMS).

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.


 Week 21:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

ZATERDAG

19 mei 2018

18.00 uur

Jaardienst ouders Alphons en Mia Mertens-van der Linden (stichting)

Jaardienst Wiel Vincken (stichting)

Jaardienst Marjo Janssen-Deckers

Tini Rouschop-Thewisen (offergang)

Jan van Aerssen (offergang)

Tilly Deguelle-Cremers.

ZONDAG

20 mei 2018 1e Pinksterdag

10.00 uur

H.Mis ter gelegenheid van de 1e H. Communie van de communicantjes van onze parochie

Tom van Houtem

Jos Possen.

MAANDAG

21 mei 2018 2e Pinksterdag

 

geen H.Mis (in EPEN om 10.00 uur voor EMS)..

DONDERDAG

24 mei 2018

19.00 uur

Voor de zieken van onze parochie

ZATERDAG

26 MEI 2018

16.00 uur

H. Doopsel Sepp Franssen

18.00 uur

Dankmis communicanten.

H. Mis als jaardienst voor Maria Biermans (stichting);

Jaardienst ouders Lousberg-de Lamboye en voor dochter Betty en zoon Hans (stichting);

Jaardienst Saskia Steijns (stichting);

Jaardienst ouders Hupperetz-Smeets;

Jaardienst John Lardinois;

Gerard Prumpeler en dochter Susan (offergang);

Yvonne Geron-Hollands (offergang);

Piet en Maike Vluggen-Stommen.

ZONDAG

27 Mei 2018     Volkszang

09.15 uur

H. Mis voor Annie Tychon-Lemmens (offergang).

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.