Vieringen H.Mis Mechelen

 let op!!!


Op zaterdag 16 september 2017 om 18.00 uur is er een speciale mis voor alle parochies van Epen, Mechelen en Slenaken.

Deze mis wordt gehouden in de kerk van Mechelen. Alle andere missen komen in dat weekend van 16 en 17 september a.s. te vervallen.


 Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier vioor het bestellen van misintenties kunt u hier downloaden en daarna opsturen naar ( Adobe pdf bestand 214Kb groot)

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN


 

   
Week 38:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

ZATERDAG

16 september 2017  Installatie nieuw kerkbestuur EMS opgeluisterd door Kerkkoren Epen en Mechelen en Schola Cantorum Epen en Mechelen

18.00 uur H. Mis:

H.Mis als zeswekendienst voor Piet Haan

Jaardienst voor pastoor Joseph Douven en overleden ouders Douven-Jongen (stichting)

Jaardienst Eed Frijns en Elise Frijns-Geron

Jjaardienst ouders Ploemen-Schlembach

Yvonne Geron-Hollands (offergang)

Tilly Deguelle-Cremers

Paul Crombach

Jef en Maike Vincken-Jeanné

Trees Ploemen-Lousberg vw verjaardag.


ZONDAG

17 september 2017.

GEEN H.MIS

11.00 uur

H.Doopsel Jacco Fokken en Elianne van den Bosch.


MAANDAG

18 september 2017

19.00 uur:

Gebedsavond in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.


DONDERDAG

21 september 2017

19.00 uur H. Mis

H. Mis voor overleden pastoors van Mechelen (stichting)

Jaardienst ouders Meentz-Loozen.


ZATERDAG

23 september 2017 

18.00 uur H. Mis:

H.Mis als eerste jaardienst Jo Schijen

Jaardienst voor Piet en Maike Vluggen-Stommen

Jaardienst Harry Duysings en

Jaardienst ouders Duysings-Belleflamme

Jeanne Botterweck-Ernes en overleden echtgenoot (offergang)

Leo Drooghaag en Louisa Drooghaag –Meijs (offergang)

Nico Ernes (offergang)

Uit dankbaarheid.


ZONDAG

24 september 2017.

09.15 uur H. Mis:

H.Mis als jaardienst ouders Hupperets-Tychon

Jaardienst ouders Janssen-Thewissen

Annie Tychon-Lemmens.

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op  maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.
Week 39:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.


ZATERDAG

23 september 2017 

18.00 uur H. Mis:

H.Mis als eerste jaardienst Jo Schijen

Jaardienst voor Piet en Maike Vluggen-Stommen

Jaardienst Harry Duysings en

Jaardienst ouders Duysings-Belleflamme

Jeanne Botterweck-Ernes en overleden echtgenoot (offergang)

Leo Drooghaag en Louisa Drooghaag –Meijs (offergang)

Nico Ernes (offergang)

Maria Rompen-Geelen (offergang)

Uit dankbaarheid


ZONDAG

24 september 2017. Geen koor

9.15 uur

H.Mis als jaardienst ouders Hupperets-Tychon

Jaardienst ouders Janssen-Thewissen

Annie Tychon-Lemmens.


MAANDAG

25 september 2017

19.00 uur:

Gebedsavond in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.


DONDERDAG

28 september 2017

19.00 uur H. Mis

H. Mis voor Laurens Gulpen; Gerard Prumpeler v.w. verjaardag.


ZATERDAG

30 september 2017    Schola Cantorum

18.00 uur H. Mis:

als jaardienst ouders Wenders-Schaaks (stichting);

Jaardienst Vincent Lindelauf (stichting);

Jaardienst Maria Kohl-Vluggen en ouders Kohl-Sprock;

Vierde jaardienst Alice Didden-Notermans;

Jaardienst ouders Joseph Hupperetz en Anna Mousset en overleden familie;

Tom v. Houtem (offergang);

Marie-Louise Steijns-Botterweck (offergang);

Sjaak Kikken (offergang);

Voor overleden familie K.E.


ZONDAG

1 oktober 2017

Geen H.Mis i.v.m. Rozenkrans-processie Epen

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op  maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.