Vieringen H.Mis Mechelen

Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier vioor het bestellen van misintenties kunt u hier downloaden en daarna opsturen naar ( Adobe pdf bestand 214Kb groot)

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN


Week 03:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

ZATERDAG 13 januari 2018   Gregoriaans.  
18.00 uur H.Mis als jaardienst voor ouders Hupperetz-Schwanen en dochter Marianne (stichting); Jan Hamers (stichting); Gerard Prumpeler en dochter Susan (offergang).  
ZONDAG 14 januari 2018  
09.15 uur H.Mis als 1e jaardienst voor Mia van Loo-Bartholomé; Jaardienst Mia Mevissen; Annie Tychon-Lemmens (offergang).  
MAANDAG 15 januari 2018  
19.00 uur Gebedsavond in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.
DONDERDAG 18 januari 2018
19.00 uur H.Mis voor Mia van Loo-Bartholomé (offergang).
ZATERDAG 20 januari 2018  
18.00 uur H.Mis als jaardienst voor ouders Tychon-Frijns (stichting); jaardienst Betty Cools-Lousberg;Jeanne Botterweck-Ernes en overleden echtgenoot (offergang);Tiny Rouschop-Thewisen (offergang);Tilly Deguelle-Cremers.
ZONDAG 21 januari 2018, St Sebastianus
09.15 uur H.Mis als jaardienst voor Jef Frijns;ouders Etienne en Annie Rompen-Mordang (stichting);ouders Mertens-van der Linden (offergang) en voor leden en overleden leden Schutterij St Sebastianus.

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur. Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.Week 04:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

ZATERDAG 20 januari 2018.  
18.00 uur H.Mis als jaardienst voor ouders Tychon-Frijns (stichting);jaardienst Betty Cools-Lousberg;Jeanne Botterweck-Ernes en overleden echtgenoot (offergang);Tiny Rouschop-Thewisen (offergang);Tilly Deguelle-Cremers  
ZONDAG 21 januari 2018, St Sebastianus  
09.15 uur H.Mis als jaardienst voor Jef Frijns;ouders Etienne en Annie Rompen-Mordang (stichting);ouders Mertens-van der Linden (offergang) en voor leden en overleden leden Schutterij St Sebastianus.  
MAANDAG 22 januari 2018  
19.00 uur Gebedsavond in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.
DONDERDAG 25 januari 2018
19.00 uur H. Mis voor alle parochianen
ZATERDAG       27 januari 2018
18.00 uur H.Mis als zeswekendienst voor Huub Delnoij; jaardienst voor Nicolaas en Bep Biermans-Nix (stichting); jaardienst Tonia Hochs-Huijnen (stichting); Jo Schijen (offergang); Jan van Aerssen (offergang); ouders Cratsborn-Pasmans en overleden familie; Wiel en Maike Mohnen-Plum.
ZONDAG 28 januari 2018
09.15 uur H.Mis als jaardienst voor Charles en Mayke Ramaekers- Van Wersch (Stichting); jaardienst pater Jacques Van Wersch

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur. Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.Kaarsenwijding Maria-Lichtmis Mechelen

Maria Lichtmis
Het feest van Maria-Lichtmis wordt gevierd op 2 februari. De datum waarop Maria-Lichtmis valt, is 40 dagen na Kerstmis en markeert het einde van de kersttijd.
Hoewel de naam anders doet vermoeden, is dit geen Mariafeest, maar gaat het op deze dag vooral om Christus zelf.
Het is de herdenking van de Opdracht van de Heer in de Tempel, waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, wordt opgedragen aan God.
Het was bij die gebeurtenis dat Jezus werd betiteld als 'het Licht dat alle volkeren verlicht'.
Voor aanvang van de H.H. Missen worden traditioneel de kaarsen gewijd en, in de kerk, een lichtprocessie gehouden.
De processie staat symbool voor de intrede van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het “Licht dat voor alle volkeren straalt”.
In onze parochie wordt het feest gevierd op zondag 28 januari en zaterdag 3 februari.
De kaarsen die in de kerk worden gebruikt, worden dan gewijd. Ook u bent van harte welkom om devotiekaarsen die u thuis gebruikt, mee te nemen en ze tijdens de kaarsenwijding mee te laten zegenen.

Blasiuszegen
Over het leven van de heilige Blasius is weinig bekend. Hij was bisschop van Sebaste in Armenië en werd omstreeks het jaar 300 gevangen gezet, wreed gemarteld en onthoofd.
Dat hij nu nog bekend is, heeft vooral te maken met een gebeurtenis die zich tijdens zijn gevangenschap afspeelde.
De legende vertelt dat op een dag een wanhopige vrouw bij hem kwam met haar zoontje in de armen.
De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn keel was blijven steken.
Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel.
Zo ontstond het gebruik om op of rond 3 februari, ter gedachtenis van de heilige Blasius, de Blasiuszegen uit te delen; niet als een wondermiddel, maar als een uiting van gelovig vertrouwen in de voorspraak van heiligen bij God.
De Blasiuszegen kan de gelovigen beschermen tegen keelaandoeningen en andere kwalen.
In onze parochie wordt de Blasiuszegen gegeven op zondag 28 januari en zaterdag 3 februari na afloop van de H. Mis.
Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.
Feestelijke Dialect Hoogmis op zondag 4 februari

Op zondag 4 februari a.s. zal de Plechtige Hoogmis feestelijk opgeluisterd worden met dialectliedjes.
De leden van het Kerkelijk Zangkoor zijn druk bezig geweest met het instuderen van de diverse dialect-teksten.
Er zijn echte meezingers bij! Onder andere kunt u genieten van het Mergellandlied, geschreven door Hub Steijns met muziek van Wiel Botterweck jr. en natuurlijk Ós Mechele, geschreven door Adolf Kockelkoren met muziek van Mathieu Lindelauf.

Beide carnavalsverenigingen, zowel De Breuzelère als de jubilerende Breuzeleerkes, zullen met hun hooglustigheden present zijn.
Zij nemen, in het Mechels dialect (!), actief deel aan de H. Mis.
Pastoor Van den Berg zal voorgaan en het muzikale gedeelte staat onder leiding van dirigente mevrouw Ingrid Oomen-de Bruin.
Aanvang: 9.15 uur parochiekerk Mechelen.
U bent allen van harte uitgenodigd om de H. Mis mee te komen vieren.Week 05:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

ZATERDAG 27 januari 2018    
18.00 uur H.Mis als zeswekendienst voor Huub Delnoij; jaardienst voor Nicolaas en Bep Biermans-Nix (stichting); jaardienst Tonia Hochs-Huijnen (stichting); Jo Schijen (offergang); Jan van Aerssen (offergang); ouders Cratsborn-Pasmans en overleden familie; Wiel en Maike Mohnen-Plum.    
ZONDAG 28 januari 2018    
09.15 uur H.Mis als jaardienst voor Charles en Mayke Ramaekers- Van Wersch (Stichting); jaardienst pater Jacques Van Wersch.    
MAANDAG 29 januari 2018  
19.00 uur Gebedsavond in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.
DONDERDAG 1 februari 2018
19.00 uur H. Mis voor Nicolaas en Bep Biermans-Nix (stichting)Mevr. A.J.H. Frosch (offergang).
ZATERDAG 3 februari 2018 opgeluisterd door saxofoonkwartet.
18.00 uur H.Mis als als jaardienst voor ouders Claassens-Vincken; jaardienst Jo Peltzer, Celly Peltzer-Vluggen en zoon Noël;9e jaardienst André Bisschops;Mevr. M.E. Jaspers-Otten (offergang). Aansluitend Blasiuszegen 1e Collecte voor het onderhoud van de kerk.
ZONDAG 4 februari 2018 Dialectmis GKZ.
09.15 uur H.Mis als jaardienst voor Johan Boltong (stichting);ouders van Wersch-Vincken (stichting) Aansluitend Blasiuszegen 1e Collecte voor het onderhoud van de kerk.
12.00 uur H. Doopsel Fiene Hochs.

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur. Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.