Coronamaatregelen Mechelen

Parochie Mechelen

U bent weer welkom in onze kerk!

Na een lange coronapauze mogen wij weer – voorzichtig – samen Eucharistie vieren. Maar het virus is nog niet de wereld uit. Onze gemeenschap heeft verschillende corona-overlijdens te betreuren en meerdere inwoners zijn door het virus ernstig ziek geworden. Naar de nabestaanden gaat ons oprecht medeleven uit en de zieken wensen wij van harte spoedig herstel. Het virus is helaas voorlopig nog onder ons. Daarom gelden er in alle kerken veiligheidsafspraken. De parochies volgen daarbij de protocollen die door de bisschoppen zijn opgesteld.

WAT BETEKENT DIT VOOR MECHELEN

De H.H. Missen zullen vanaf zaterdag 6 juni weer gaan plaatsvinden op de vaste tijden: op zaterdagavond om 18.00 uur en zondagmorgen om 9.15 uur. De gebedsdienst op maandagavond vervalt voorlopig nog in verband met ruimtegebrek in het Van der Looyzaaltje.

In de maand juni is het maximum aantal personen bij bijeenkomsten vastgesteld op 30.

Vanaf de maand juli is het maximum aantal 100 personen. Echter ons kerkgebouw biedt, met in achtneming van de 1½ meter maatregel, slechts plaats aan 72 personen.

Aanmelden vooraf is noodzakelijk

Elke bezoeker moet zich aanmelden. Dat kan alleen telefonisch op woensdagavond tussen 19.30 uur en 20.30 uur via telefoonnummer 043-455 1209. Aanmelden kan per keer voor de mis van het eerstvolgend weekend. Wie het eerste komt, het eerste maalt! We zijn helaas genoodzaakt om toegangscontrole toe te passen. Alleen degenen die op de lijst staan aangemeld, krijgen toegang tot de

kerk. We moeten misschien ook mensen teleurstellen, maar hopelijk heeft u daar begrip voor.

Volg de aanwijzingen van de gastheren en gastvrouwen

Leden van de parochieraad zullen u wegwijs maken als u voor het eerst weer naar de kerk komt. Bij de ingang is het verplicht uw handen desinfecteren en u kunt plaats nemen in de daarvoor aangewezen banken en plaatsen met in achtneming van de 1½ meter maatregel, twee personen per bank. Leden uit eenzelfde huishouden mogen met meerderen in een bank plaatsnemen.

Misintenties en communie

In de maand juni worden nog geen misintenties opgenomen; dat kan pas weer vanaf 1 juli. Het parochiekantoor blijft gesloten. Misintenties opgeven kan via het formulier te downloaden op de site www.parochiesems.nl of via het formulier op te halen in de hal van de kerk.

Vanaf Sacramentsdag is het ook mogelijk om weer de communie te ontvangen. Het staat ieder vrij om ter communie te gaan; voelt u zich niet verplicht. Ook hier wordt de 1½ meter maatregel toegepast. Volgt u de aanwijzingen van de pastoor. In het hospice zal voorlopig nog geen communie worden gebracht en ook de ziekencommunie wordt nog niet hervat.

Meer informatie kunt u vinden op de gezamenlijke website van de parochies Epen, Mechelen en Slenaken, die u kunt bereiken via www.parochiesems.nl

Bij vragen kunt u ook contact opnemen met pastoor Rick van den Berg, 043-457 2324

Samen door de coronacrisis

Wij appelleren aan het gezonde verstand en het verantwoordelijkheidsgevoel van u allen. Bent u niet lekker? Neem geen risico, blijf thuis! Neem alle hygiënemaatregelen in acht. Houd afstand! Zo komen we samen hopelijk gezond door de coronacrisis!

Pastoor Rick van den Berg

Parochieraad Mechelen