Wat te doen bij huwelijk of doop (Epen) (2)

Bij een OVERLIJDEN dient u zo spoedig mogelijk direct contact op te nemen met kapelaan Marthoma, tel. /app:  06 38 43 28 23 . U kunt dan een afspraak maken om alles verder te regelen. Kapelaan Marthoma zal voor zover nodig ook andere betrokkenen in en eventueel buiten de parochie, informeren.


Uitvaarten kunnen weer plaats vinden als vóór de corona-crisis. Er gelden geen beperkingen meer voor de maximaal toe te laten aantallen mensen die een uitvaart willen bijwonen.

Verdere informatie vindt u in onderstaand overzicht “Wat te doen bij een uitvaart”.
U kunt de digitale versie downloaden. Klik daarvoor op   Wat te doen bij (pdf 404kb)

Ook voor een HUWELIJK of voor het regelen van EEN DOOP dient u contact op te nemen met kapelaan Marthoma, tel./app: 06 38 43 28 23. Doe dit s.v.p. zo tijdig mogelijk i.v.m. het inplannen en de voorbereidingen.


KOOR:                
Zelf afspraak maken:            
             *  Gregoriaans koor     Dhr. Fons Zilverstand tel. 4551295  
* Gemengd Zangkoor          
      Dhr. Wim Pietersma tel. 06-27462667  
      Mw. Twanny Lardinois tel. 4551467  
  (kosten worden via kerkbestuur verrekend)      
                 
KOSTER              
             * Zorgt voor resrveren van banken voor familie      
                                                                 Mw. J. Loomans      tel. 4552172  
                 
MUZIEK              
  De familie kan zelf voor cd muziek zorgen. Dit gebeurt in overleg met kapelaan of de
  avondwake-groep. Maximaal 3 nummers. In overleg met kosters cd testen in de kerk.
                 
                 
VERSIERING KERK:            
* Hiervoor dient familie zelf zorg te dragen.      
  (in overleg met koster echtpaar)        
                 
                 
COLLECTE TIJDENS DE UITVAARTDIENST:        
* De opbrengst van de offergang tijdens de uitvaartdienst is altijd bestemd  
  voor het lezen van Hl. Missen van de overledene.      
                 
                 
BEGRAFENISONDERNEMING          
* Waar wordt overledene opgebaard?        
* Datum en tijd van avondwake en uitvaart, in overleg met pastoor  
  of kerkbestuur regelen.          
                 
                 
ZAKELIJKE ASPECTEN:            
* U ontvangt van kerkbestuur een reglement van het kerkhof.    
* Nota's betreffende de kosten kerkdienst, koor en kerkhof worden aan  
  de begrafenisonderneming  ter betaling aangeboden.    
* Offerganggelden: na 6 wekendienst neemt mw. Lardinois contact  
  op met familie. Het geld van de offergang blijft 3 jaar beschikbaar voor heilige missen.
                 
                 
                 
TARIEVEN:   2023            
                 *) Begrafenismis (rouwgeld) Bij deelname aan de kerkbijdrage  €   315,00
  vindt er voor een begrafenismis een verrekening plaats.    
  Avondwake (bijdrage gemaakte kosten)      €     50,00
  Begeleiding crematorium zonder voorafgaande kerkdienst    €   315,00
  Zeswekendienst            €     20,00
  Gemengd koor            €   250,00
  Gregoriaans koor            €   125,00
GRAFRECHTEN ENKEL BREED GRAF         
  1ste 20 jaar            €   600,00
  Volgende 10 jaren            €   400,00
  Volgende   5 jaren  ( na 30 jaren)        €   200,00
GRAFRECHTEN DUBBEL BREED GRAF         
  1ste 20 jaar            €  1200.00 
  Volgende 10 jaren            €   600,00
  Volgende   5 jaren  ( na 30 jaren)        €   400,00
GRAFRECHTEN KINDERGRAF           
  Tot 1 jaar, 1ste 20 jaren excl. Grafdelven      €   -- 
  Tot 1 jaar, volgende 10 jaren          €   -- 
  Van 1 tot 12 jaar, 1ste 20 jaren        €   200,00
  Van 1 tot 12 jaar, volgende 10 jaren        €   100,00
VERWIJDERINGSBIJDRAGE MONUMENTEN EN FUNDERINGEN    
  Eenmalige verwijderingsbijdrage per graf       €   150,00
  Eenmalige verwijderingsbijdrage grafkelder ( op basis van nacalculatie ca.)  €  1200.00 
KOSTEN COLUMBARIUM (URNEN GRAF)        
  1ste 20 jaar            €   500,00
  Volgende 10 jaren            €   300,00
  Kosten belettering grafsteen per letter        aanvraag 
  Verwijderingdbijdrage urnengraf        €     50,00
  Kosten ophalen urn bij crematorium Heerlen      €     25,00
KOSTEN BIJZETTING URN IN EEN NORMAAL GRAF      
  1ste 20 jaar            €   600,00
  1ste 10 jaar            €   300,00
DIVERSE KOSTEN            
  Kosten bijzetting in colombarium        €   150,00
  Houten grafkruis met verzegeld bidprentje ( max. 1/2 jaar)    €     25,00
GESTICHTE JAARDIENST        10 jaar  20 jaar 
  Vrijdagavond          €     100  €   200,00
  Zaterdagavond          €     200  €   400,00
  Zondagochtend          €     200  €   400,00

PRIESTER:            
               
              - Tijd avondwake en uitvaart vaststellen      
      Kapelaan Marthoma tel. 043-4573234
            mob.06-38432823
      E-mail: kapelaanmarthoma@gmail.com  
              - Ongeveer een dag na overlijden, zoekt iemand van avondwake-
  groep contact voor bezoek.        
              - Gesprek over doel en inhoud avondwake    
      Dhr. en Mw. Pecher tel. 4553757
      Mw. A Keijenberg   tel. 4552546
      Mw. T. Lardinois   tel. 4551467
               
KERKHOFBEHEERDER:          
              - Bij bestaand graf opdracht verstrekken aan steenhouwer om bestaand 
              - monument geheel met fundering te verwijderen.  
  Opgelet! I.v.m. de geldende Arbo voorschriften mogen geen funderingsresten
  blijven zitten. Na verwijdering mag en kan graf pas geopend worden.
  Afspraak maken met beheerder over tijdstip van verwijdering
              - Met beheerder wordt een nieuw graf uitgezocht    
              - Beheerder ziet mede toe op delving van graf    
              - Beheerder ziet toe of maatvoering nieuw monument klopt  
              - z.o.z. bijlage voorschrift monument      
        Dhr. H. Sleijpen 4551821  
  Begrafenisonderneming bezorgt het certificaat"verlof tot begraving" bij 
              - H. Sleijpen. Julianastraat 16a   6285AJ Epen    
              - Voor het bijplaatsen van de urn dient men een afspraak te maken 
  via de kerkhofbeheerder        
               
VOORSCHRIFT KERKHOF:        
  MAXIMUM AFMETING OPSTANDEN    
graf maten Oud monument:
Hoogte: bestaande situatie
Breedte: bestaande situatie
Diepte: 60 cm.

Nieuw monument:
Hoogte 100 cm Boven maaiveld
Breedte 70 cm.
Diepte 60 cm.
Hier onder kunt u een digitaleversie downloaden.

Wat te doen bij (pdf 250kb)