Allerzielen (1/11/2020)

Allerzielen

Op twee november, de dag na Allerheiligen, bidt de katholieke Kerk voor alle overledenen. In het bijzonder werd vroeger gebeden voor allen die nog niet bij God in de hemel waren; die zich nog ‘in de wachtkamer’ oftewel het vagevuur bevonden.

allerzielen2Vaak werd dat woord ‘vagevuur’ verkeerd verstaan als een soort straf. Veel meer gaat het om een toestand van ‘vurig verlangen’ van de ziel naar God. Om die reden bidden wij, vooral ook in onze Misintenties, dat onze dierbare overledenen hun hemelse bestemming weldra mogen binnengaan.

Het woord Allerzielen is afgeleid van ‘gedachtenis aller zielen’. De naam veronderstelt de oude christelijke overtuiging dat de mens bestaat uit een lichaam en een ziel. Na de dood van de mens wordt de ziel gescheiden van het lichaam en gaat ze naar een bepaalde bestemming; naar de hemel, het vagevuur, of de hel. Door ons gebed helpen wij de overledenen om hun uiteindelijke bestemming te bereiken: eeuwig gelukkig zijn bij God.

Pas in de 14e eeuw werd Allerzielen in de Katholieke Kerk ingevoerd. Dat gebeurde vooral onder invloed van de pestepidemieën. Daarbij stierven ontelbare mensen die in massagraven terechtkwamen, vaak zonder dat er voor hen een mis was opgedragen. Om te voorkomen dat deze anonieme slachtoffers ook na hun dood anoniem zouden blijven, werd er op Allerzielen alsnog voor hun gebeden.

De openingstekst van de Allerzielenmis is dezelfde als die van een uitvaartmis:

‘Requiem aeternam donna eis, Domine, et lux perpetua luceat eis’ – ‘Heer, geeft hen de eeuwige rust en moge het eeuwige licht hen verlichten’.

Dag en nacht waakt Gij over mij

Dag en nacht, Heer, waakt Gij als een herder over mij.

Dag en nacht, Heer, veilig kan ik met U zijn.

In het duister van de nacht waakt Gij als een herder over mij.

Gij mijn toevlucht, steun en kracht, veilig kan ik met U zijn.

allerzielen1Dag en nacht, Heer, waakt Gij als een herder over mij.

Dag en nacht, Heer, veilig kan ik met U zijn.

Allerheiligen / door Fra Angelico

Veel mensen trekken op of rond Allerzielen naar de kerkhoven om hun dierbaren met een bloemetje en/of gebed te herdenken.

Gebed:

God, Vader van alle mensen,
herinner U de namen van alle overledenen, juist zoals wij hen nooit vergeten.
Wees licht en warmte voor hen allen.
Schenk uw licht en warmte ook aan hen die achterbleven
aan de partners, de ouders. de kinderen, de broers en zussen, de vrienden,
die elke dag weer de pijn van het gemis voelen.
Wees licht voor hen in donkere uren,
Wees licht voor hen in en door mensen in hun omgeving
die hen troosten en ondersteunen.
Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen