Nieuws uit Mechelen 2021

Nieuws parochie Mechelen 2021                       Terug naar het archief


Processie Mechelen gaat niet door

Vorig jaar kon wegens de coronapandemie de processie bij het feest van Sint Jan niet doorgaan. Dat was een grote teleurstelling. Ook dit jaar heeft de Parochieraad zich beraden over wat te doen.

Verschillende scenario’s zijn besproken. Er zijn weliswaar enige versoepelingen aangekondigd maar de richtlijn van 1½ meter afstand houden en mondkapje dragen geldt nog steeds. Wij vinden het – op dit moment – nog niet verantwoord om in grote groepen, verenigingen en parochianen, in processie door de straten van Mechelen te trekken.

De openluchtmis in de Wienberg en het inrichten van de rustaltaren vereist van veel vrijwilligers grote inspanning. Dit is, gezien de huidige omstandigheden, niet zinvol. Bij slecht weer zijn er geen uitwijkmogelijkheden en we mogen slechts een beperkt aantal mensen toelaten. Dus ook de openluchtmis in de Wienberg gaat dit jaar bij het feest van Sint Jan niet door. De plechtige Hoogmis vindt plaats in de parochiekerk om 9.15 uur. Aanmelden is nog steeds gewenst.

Om de saamhorigheid en verbondenheid die de processie met zich meebrengt toch enigszins te tonen vragen wij u, inwoners van Mechelen, op kermiszondag 27 juni a.s. toch feestelijk te vlaggen. Aan de hoofdingang van onze kerk zal de vlag ook in top zijn!

Pastoor Rick van den Berg

Parochieraad Mechelen.Parochie H. Johannes de Doper Mechelen

Vastenaktie 2021

Uw gift aan de Vastenaktie van verleden jaar is inmiddels goed besteed. Met zekerheid is te zeggen dat ruim 100.000 mensen hulp hebben gekregen. Zo hebben 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen strijd kunnen leveren om hun landrechten veilig te stellen. Drie klinieken kregen toegang tot duurzame energie, meer dan 16.000 mensen volgden een opleiding, een landbouwtraining of konden een eigen bedrijfje starten en meer dan 2.800 mensen kregen toegang tot schoon water en betere sanitaire voorzieningen. Dank ook voor uw gift aan de Vastenaktie van 2021. In Mechelen is € 774,90 gedoneerd via offerblokken of overboekingen. Dit bedrag is overgemaakt aan Vastenaktie Bisdom Roermond. Dank dat Vastenaktie ook dit jaar weer met uw hulp zoveel mogelijk mensen een nieuw perspectief kan bieden.

Medewerkers Vastenaktiewerkgroep Mechelen.