Avondmissen

Avondmissen


In verband met de gezondheidssituatie van Pastoor Van den Berg is, na overleg met hem, besloten
de vrijdagavondmissen tot nader order niet te laten doorgaan.
De geplande missen op de zaterdagavonden zullen wel doorgang vinden, maar worden gecelebreerd
door vervangende priesters.
Wij vertrouwen op uw begrip.