Nieuws artikelen EMS

Nieuws uit Mechelen

Nieuws parochie Mechelen 2020                       Terug naar het archief 


 

KERKBERICHT VOOR DE PAROCHIES EPEN, MECHELEN en SLENAKEN

Pinkstermaandag 1 juni om 10.00 uur in de kerk in EPEN,
een gezamenlijke Pinksterdienst ( zonder H.Communie-uitreiking)
voor de parochies van Epen, Mechelen en Slenaken.
Vanwege coronamaatregelen is voor toegang aanmelding vooraf strikt noodzakelijk!
Aanmelden kan op zaterdag 30 mei tussen 10.00 en 12.00 uur,
bij mw. Twanny Lardinois, tel. 043-4551467. Graag uw begrip hiervoor.


Parochie Mechelen

U bent weer welkom in onze kerk!

Na een lange coronapauze mogen wij weer – voorzichtig – samen Eucharistie vieren. Maar het virus is nog niet de wereld uit. Onze gemeenschap heeft verschillende corona-overlijdens te betreuren en meerdere inwoners zijn door het virus ernstig ziek geworden. Naar de nabestaanden gaat ons oprecht medeleven uit en de zieken wensen wij van harte spoedig herstel. Het virus is helaas voorlopig nog onder ons. Daarom gelden er in alle kerken veiligheidsafspraken. De parochies volgen daarbij de protocollen die door de bisschoppen zijn opgesteld.

WAT BETEKENT DIT VOOR MECHELEN

De H.H. Missen zullen vanaf zaterdag 6 juni weer gaan plaatsvinden op de vaste tijden: op zaterdagavond om 18.00 uur en zondagmorgen om 9.15 uur. De gebedsdienst op maandagavond vervalt voorlopig nog in verband met ruimtegebrek in het Van der Looyzaaltje.

In de maand juni is het maximum aantal personen bij bijeenkomsten vastgesteld op 30.

Vanaf de maand juli is het maximum aantal 100 personen. Echter ons kerkgebouw biedt, met in achtneming van de 1½ meter maatregel, slechts plaats aan 72 personen.

Aanmelden vooraf is noodzakelijk

Elke bezoeker moet zich aanmelden. Dat kan alleen telefonisch op woensdagavond tussen 19.30 uur en 20.30 uur via telefoonnummer 043-455 1209. Aanmelden kan per keer voor de mis van het eerstvolgend weekend. Wie het eerste komt, het eerste maalt! We zijn helaas genoodzaakt om toegangscontrole toe te passen. Alleen degenen die op de lijst staan aangemeld, krijgen toegang tot de

kerk. We moeten misschien ook mensen teleurstellen, maar hopelijk heeft u daar begrip voor.

Volg de aanwijzingen van de gastheren en gastvrouwen

Leden van de parochieraad zullen u wegwijs maken als u voor het eerst weer naar de kerk komt. Bij de ingang is het verplicht uw handen desinfecteren en u kunt plaats nemen in de daarvoor aangewezen banken en plaatsen met in achtneming van de 1½ meter maatregel, twee personen per bank. Leden uit eenzelfde huishouden mogen met meerderen in een bank plaatsnemen.

Misintenties en communie

In de maand juni worden nog geen misintenties opgenomen; dat kan pas weer vanaf 1 juli. Het parochiekantoor blijft gesloten. Misintenties opgeven kan via het formulier te downloaden op de site www.parochiesems.nl of via het formulier op te halen in de hal van de kerk.

Vanaf Sacramentsdag is het ook mogelijk om weer de communie te ontvangen. Het staat ieder vrij om ter communie te gaan; voelt u zich niet verplicht. Ook hier wordt de 1½ meter maatregel toegepast. Volgt u de aanwijzingen van de pastoor. In het hospice zal voorlopig nog geen communie worden gebracht en ook de ziekencommunie wordt nog niet hervat.

Meer informatie kunt u vinden op de gezamenlijke website van de parochies Epen, Mechelen en Slenaken, die u kunt bereiken via www.parochiesems.nl

Bij vragen kunt u ook contact opnemen met pastoor Rick van den Berg, 043-457 2324

Samen door de coronacrisis

Wij appelleren aan het gezonde verstand en het verantwoordelijkheidsgevoel van u allen. Bent u niet lekker? Neem geen risico, blijf thuis! Neem alle hygiënemaatregelen in acht. Houd afstand! Zo komen we samen hopelijk gezond door de coronacrisis!

Pastoor Rick van den Berg

Parochieraad MechelenVersie 18 maart 2020

LEIDRAAD VOOR EMS-PAROCHIES VOOR UITVAARTEN IN CORONAVIRUS-PERIODE

(Afgestemd op de richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppen , de uitvaartbranche en RIVM
t/m 18 maart 2020 )

1. Toe te laten aantallen bezoekers
    
Voor de uitvaartplechtigheid mag het gezelschap niet groter zijn dan 30 personen;

2. Type dienst
  
a. In beginsel als een gebedsdienst met afscheidsceremonie
       en geen communie-uitreiking;
   b. Alleen mechanische muziek via CD en dergelijke en/of met eigen solist(en):
         geen (eigen) koor van de parochie;

3. Bekendmakingen
  
De uit te nodigen personen persoonlijk aanschrijven met persoonlijke uitnodiging!
   Openbare bekendmaking daarnaast mogelijk, maar met vermelding dat vanwege
   coronavirus-omstandigheden de uitvaart in besloten kring plaats vindt of plaats heeft
   gevonden, zonder vermelding van datum, tijd en plaats van de uitvaart.

4. Voorbereidingen
  
Alle voorbereidingen worden vooraf telefonisch of per mail gemaakt, persoonlijk
   contact dient echter vermeden te worden;

5. Klokken luiden
  
a. De klokken kunnen worden geluid om een overlijden te melden;
   b. Er worden geen klokken geluid voor aanvang van de dienst en ook niet na afloop;

6. Veiligheid
  
a. Bij de uitvaartdienst iedereen te verzoeken om elkaar geen handen te schudden en
         onderling een afstand in acht te nemen van min. 1,5 m tot elkaar en daarbij banken om
         en om vrij te houden;
   b. Dit bij de ingang / voor het betreden van de kerk duidelijk zichtbaar en leesbaar op te
         hangen / kenbaar te maken, en dit te laten verzorgen door de uitvaartondernemer;

7. Collectes en offergang
    
a. Collectes vinden plaats bij de uitgang van de kerk, na de dienst bij het verlaten van de
       kerk, in een daar neer te zetten collecteschaal, of indien beschikbaar, met behulp van
         een daar op te stellen collectant.
         Bij inzet van collectant: denk aan zorgvuldig handen wassen.
     b. De offergang (daarbij onderling afstand in acht nemen) kan plaats vinden tijdens de
         dienst, waarbij de kerkgangers dan zelf een bidprentje pakken en hun gave daar in een
         schaal deponeren;

8. Vervangende of aanvullende dienst op later moment
  
Een aparte speciale herdenkingsdienst:
  
Ingeval van een uitvaartdienst in beperkte en besloten kring wordt de mogelijkheid
   geboden van een speciale herdenkingsdienst op later moment, (zodra/indien de
   coronavirusproblemen voorbij zijn).
     Die kan gecombineerd worden met de Zeswekendienst of een reguliere kerkdienst;
     In dit geval zal dan in een aankondiging aangegeven dienen te worden dat er
     een speciale herdenkingsdienst op een later moment zal volgen en dat datum en
     tijd later bekend gemaakt zullen worden zodra de omstandigheden dat mogelijk maken.

9. Mogelijkheid tot alleen een eenvoudige afscheidsceremonie op het kerkhof
    
Indien familie/nabestaanden geen uitvaartdienst meer wensen vanwege alle beperkingen
     en omstandigheden etc., wordt de mogelijkheid geboden voor een eenvoudige
     afscheidsceremonie (zonder gebedsdienst dus) in BESLOTEN KRING,
     gevolgd door de ter aarde bestelling.
     Die afscheidsceremonie kan in de kerk of eventueel op het kerkhof plaats vinden.


Orde van Dienst Uitvaartplechtigheid.

1. Intocht met overledene door het middenpad naar voren – Muziek.

    Vraag: begeleiden familieleden daarbij ?

2. Vooraan aangekomen staan zes kaarsen om de baar opgesteld.

    Vraag: steken (max.6) familieleden in stilte deze kaarsen aan ?

3. Welkom pastoor en Openingsgebed.

    Vraag: spreekt nog iemand ?

4. Eerste Lezing

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

5. Muziek.

6. Tweede Lezing pastoor.

7. Toespraak pastoor of Memoriam door iemand van de familie.

    Vraag: indien ik dit doe, kunt u mij dan een levensbeschrijving doorsturen, waaruit ik bouwstenen  
    ontnemen kan ?

8. Voorbede.

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

9. Muziek.

10. Absoute: laatste gebeden met wierook en wijwater.

      Onze Vader – Wees Gegroet.

11. Ophangen van het Gedachteniskruisje.

      Vraag: wie wil dit doen ? Welke naam dient op het kruisje te komen staan ?

12. Dankwoord en Zegen.

13. Laatste Afscheid – Muziek.