Nieuws artikelen EMS

Angst voor Corona

Angst voor Corona

Het was een heel onwerkelijk weekend, ook voor mij: nergens een heilige Mis en voorlopig nog geen vooruitzicht op normaliteit. Afgelopen zaterdag zouden er twee Presentatiemissen van Communiekinderen hebben plaats gevonden en ook die moes-ten helaas uitvallen. Spijtig, de kinderen hadden zich er zo op verheugd …

coronavirusJa, ik heb u gemist: de kerkgangers, de koren, de vele helpers bij de vieringen. En sowieso mis ik dat vertrouwde ritme, omdat alles plotseling zo anders is. En soms zie ik angst om mij heen, wanneer ik hoor dat mensen aan het hamsteren zijn geslagen, zodat weer anderen een vergelijk maken met dagen rond oorlog en crisistijd. En wie weet, hoe alles verder gaat?

Ook ik kan niet in de toekomst kijken. En toch heb ik er behoefte aan, om u een hart onder de riem te steken. Ook ik deel uw zorgen maar ook uw hoop op betere tijden. Angst is een slechte raadgever en daarom was ik blij met de heldere maatregelen die onze bisschoppen het voorlaatste weekend hadden bekend gemaakt. Ik herinner me ook, dat ik toen in de weekendpreek een parallel getrokken had tussen de coronacrisis en de vluchtelingencrisis in Griekenland. Tussen zieken in quarantaine en vluchtelingen in quarantaine. Met als centrale vraag: hebben wij meer angst voor het coronavirus dan voor die duizenden mensen in nood?

Inderdaad zwijgen de media opvallend luid over hun lot. Maar even stil zijn die vele privé-initiatieven van mensen, die spontaan hun hulp aanbieden om voor buurtbewo-ners een boodschap te doen, de hond uit te laten, te laten merken dat er iemand is die in die coronacrisis voor hen klaar staat. Het kunnen nog zulke kleine dingen zijn, maar waarom het gaat, is het gebaar. Wanneer zelfs in moeilijke dagen zoveel moois ontstaat, dan zal toch niemand de hoop opgeven en de moed laten zakken. Die hoop en die moed wens ik u daarom van harte toe. In het vertrouwen op God, die na de Lijdenstijd het Paasfeest zal doen dagen.

Uw pastoor Rick van den Berg