Nieuws artikelen EMS

6 mei

6 Mei

Het waren sobere maar indrukwekkende dagen, zowel op 4 als op 5 mei. Wij hebben daarom alle reden om terug te kijken in dankbaarheid. En tegelijk is het even noodzakelijk om waakzaam te blijven voor de dag van morgen. Want zoals toen, zo ontvluchten ook nu, vandaag de dag, ontelbare Joodse medeburgers ons zogenaamd vreedzame Europa, omdat hun aanwezigheid door heel wat medelanders niet langer wordt geduld. Alleen al uit Frankrijk vertrekken ieder jaar zo’n 7000 joden, tendens stijgend. En op vele middelbare scholen wordt heel dat thema Jodenvervolging en holocaust, na amper 75 jaar, simpelweg verzwegen omdat sommige medelanders zeggen, dat dat niet waar is en dat er nooit een Jodenvervolging heeft plaatsgevonden en daar aanstoot aan nemen en zoveel trammelant maken, dat heel dat thema, omwille van de “lieve vrede”, maar in de doofpot verdwijnt.

Berucht is het voorbeeld van die Duitse jongeman, die heel die Jodenhaat niet geloofde en uit proef met een Joods keppeltje in Berlijn over straat ging. Het haalde de krant, toen hij kort daarop in elkaar geslagen werd, maar politieke maatregelen bleven uit. En bij ons in Nederland mag je alleen maar hopen, dat de politiek haar ogen opent voor alle haatcampagnes op Salafistenscholen, waardoor de harten van zelfs kleine kinderen vergiftigd worden en die haat betreft ook ons.

Want ook christenen mogen best alert zijn. Zoals die Utrechtse priesterstudent, die net niet in elkaar werd geslagen omdat voorbijgangers te hulp snelden. En laatst vertelde een koppel uit Maastricht mij over hun dochtertje van zeven, dat in de communieles geleerd had, het kruisteken te maken. Toen zij dat, in al haar naïeve spontaniteit, in de klas liet zien, werd zij prompt door andere kinderen bedreigd en voor “ongelovige” uitgescholden.

Laten wij daarom een les trekken uit het verleden. Vrede en vrijheid werden ons toevertrouwd, als een kostbaar geschenk. Laten wij ons deze kostbare waarden nooit ontnemen. Want gedenken is goed, maar waakzaam blijven is beter.

Uw pastoor Rick van den Berg