Nieuws artikelen EMS

Schouderklop

Schouderklop

Wij wachten op Pinksteren, op de komst van de Heilige Geest. Hoewel ik me afvraag: wachten wij nou werkelijk op het komen van Gods Geest? Ik denk eerlijk gezegd dat nogal wat mensen maar weinig kunnen beginnen met die Heilige Geest, alleen al de naam is zo ongrijpbaar, zo vaag, dat het ons soms maar weinig zegt.

Wanneer Gods Geest met Pinksteren neerdaalt, verschijnt Hij in tekenen van wind en vuur. Twee hele verschillende tekenen, die echter één ding gemeenschappelijk hebben: het zijn allebei tekenen van beweging. En exact dat doet de Geest: bange apostelen die zich vanaf Hemelvaart hebben afgesloten komen dankzij Gods Geest in beweging, gaan de straat op, leggen getuigenis af van hun geloof en niet zonder vrucht, want maar liefst 3.000 mensen, zo zegt het verhaal, laten zich die dag dopen en sluiten zich bij hen aan. Met andere woorden: de Geest staat voor beweging en dat verklaart ook, waarom zelfs onze taal daarop inspeelt als ik denk aan een woord als geestdriftig.

Gods Geest staat voor beweging, maar niet voor oppervlakkigheid, veelmeer voor diepgang. En ook daarvan getuigt onze taal, wanneer bv sprake is van „een goede geest“ die onder mensen heerst. En dat mag je spontaan verbinden met omzien naar elkaar, met respect en saamhorigheid, vooral in coronatijd. En voor je het weet ben je de zeven gaven van de Geest aan het opsommen, alwat de Geest ons schenkt.

Ooit vroeg mij een vormeling, waar de Heilige Geest ergens woont en ik gaf toen ten antwoord: Hij woont overal maar vooral op je schouder. Kijk maar, als jij het kruisteken maakt: dan woont Hij daar. Misschien zei ik dat lachend maar gelooft U mij: het gebaar heeft een hele diepe zin: de Heilige Geest als schouderklop, die iedere mens van tijd tot tijd nodig heeft en om die reden bezingen tal van oude kerkliederen de Heilige Geest als de Helper en de Trooster, voor iedere mens in nood. Wij wachten op Pinksteren en ik ben er diep van overtuigd dat iedere mens op Pinksteren wacht en op het komen van Gods Geest. Kom Heilige Geest, vervul ons hart en maak alles weer nieuw.

pastoor Rick van den Berg