Nieuws artikelen EMS

Aanmelden bijwonen H. Mis of kerkdienst

Waar en wanneer kunt u zich aanmelden voor het bijwonen van een H. Mis
of een kerkdienst? 

Dat kan telefonisch
- voor Epen, op iedere maandagavond tussen 17.00 en 19.00 uur,
   via tel.nr. 043-4551467;
- voor  Mechelen, op iedere woensdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur,
   via tel.nr. 043-4551209;
- voor  Slenaken, op iedere zaterdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur,
  via tel.nr. 043-4573228.

NADERE INFORMATIE OVER DE CORNOMAATREGELEN IN DE KERKEN

In de kerken gelden de algemene coronamaatregelen volgens de regels van het Rijk en de protocollen van de Nederlandse bisschoppen. Dat zijn:
- het in acht nemen van onderlinge afstand van 1,50 m. (personen uit één gezin
  en/of kinderen mogen ook dichter bij elkaar);
- er gelden hygiëne-maatregelen:
  handen desinfecteren bij binnenkomst is bijv. verplicht;
- mondkapjeszijn niet verplicht maar desgewenst wél toegestaan;
- er is geen (volks)zang tijdens de kerkdiensten, alleen orgelspel;
- in de kerk zijn alleen geselecteerde plaatsen beschikbaar. Zo nodig worden
nadere aanwijzingen gegeven. Kerkgangers dienen die op te volgen.
- heeft u klachten over verkoudheid, koorts of hoesten, blijft u dan s.v.p. thuis.

Voorkom risico’s voor anderen en uzelf.