Nieuws artikelen EMS

Mogelijkheid tot gemeente energie-toeslag

Nadere informatie over de mogelijkheid om bij de gemeente energie-toeslag aan te vragen voor inwoners met een minimum-inkomen of een ander laag inkomen

Hulp via de Paus Franciscusgroep bij aanvragen energietoeslag € 800,-- 

De inwoners van onze gemeente kunnen thans de energietoeslag aanvragen. Dit kan via de gemeente, of rechtstreeks op de site van de Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland.

De toeslag bedraagt € 800,-- per huishouden, ongeacht het aantal personen.

Mensen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum en ouder dan 21 jaar komen voor de toeslag in aanmerking, er is geen vermogenstoets. Er zijn enkele uitzonderingen zoals studenten, daklozen en personen in een inrichting. Die hebben geen recht.

Concreet geldt de toeslag voor gezinnen met een inkomen van maximaal € 1777,-- netto per maand (voor mensen met een AOW € 1872,--) , en voor alleenstaanden met een inkomen van € 1244,-- netto per maand (voor mensen met een AOW € 1382,--), exclusief vakantietoeslag. Men moet naast het indienen van de aanvraag een inkomensbewijs en een contract met de gasleverancier overleggen. Personen die een bijstandsuitkering via de gemeente ontvangen hebben de toeslag al automatisch ontvangen. Alle anderen moeten deze zelf aanvragen. Denkt u dat u voor de toeslag in aanmerking komt en heeft u nog niets ontvangen dan kan de Paus Franciscusgroep u helpen bij de aanvraag. Voor meer informatie en voor hulp neem contact op met de Paus Franciscusgroep telefoon nr. 06 44377571, of informeer rechtstreeks bij de gemeente. Bel dan 14-043 en spreek “Gulpen-Wittem” in.