Meimand - Mariamaand (10/5/2020)

Meimaand – Mariamaand

De meimaand is traditioneel de Mariamaand. Maar waarom eigenlijk? Helemaal precies is dat niet bekend, maar zeer waarschijnlijk heeft het met de naam van de maand te maken. Deskundigen denken dat de naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oorspronkelijk ‘moeder’ en kreeg later de betekenis van ‘vroedvrouw’.

De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin om de natuur tot bloei te laten komen. Daarom noemden ze de maand waarin het voorjaar zich nadrukkelijk manifesteert Maius. In het Latijn is die naam ook verwant aan maior (groter) en maiestas (aanzien, pracht, hoog in aanzien, verheven zijn). In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei aan de Moeder van God Maria te wijden. Alle oudere betekenissen van het woord maia en mei passen perfect bij Maria, die bij veel mensen hoog in aanzien staat en als hemelse moeder vereerd wordt.

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Op 13 mei 1917 gebeurt er iets heel bijzonders in een klein dorpje dat Fatima heet ergens midden in Portugal. Moeder Maria verschijnt uit de hemel en spreekt daar met drie herderskinderen. Het zijn Francisco Martos (8 jaar), zijn zusje Jacinta (7 jaar) en hun nichtje Lucia Dos Santos (10 jaar).

Maria vraagt de kinderen elke dag de Rozenkrans te bidden voor vrede in de wereld en voor een eind aan de oorlog.

Francisco en zijn zusje Jacinta sterven niet lang na elkaar aan de erg besmettelijke Spaanse griep; Francisco in 1919, nog net geen 11jaar. Jacinta is dan al ziek en sterft in 1920 kort voor haar 10e verjaardag. Lucia is kloosterzuster geworden. Al in 1921 gaat zij naar het klooster. Voor de mensen die er in 1917 niet bij waren, heeft zij opgeschreven wat Francisco, Jacinta en zij hadden meegemaakt. Zo weten we wat Maria hen verteld heeft. Lucia is wel heel oud geworden: 98 jaar. Zij is in 2005 gestorven.

Lieve Moeder Maria,

ik wijd U al mijn zorgen toe, opdat U ze in Uw Hart kunt begraven.

Ik wijd U al mijn verdriet toe, opdat U mij met Uw glimlach kunt troosten.

Ik wijd U al mijn lasten toe, opdat Uw liefde ze mij kan helpen dragen.

Ik wijd U al mijn werken toe, opdat Uw handen de mijne kunnen leiden.

Ik wijd U mijzelf toe en ieder die mij dierbaar is,

opdat U voor ons kunt zorgen, elk ogenblik van de dag en de nacht,

tot in ons laatste levensuur.

Amen.