Maria geboorte (30/8/2020)

Maria Geboorte

Feest gevierd op 8 september

De geboorte van Maria is een teken van hoop voor de wereld. God koos haar uit als de Moeder van Jezus, zijn Zoon, onze Redder. In haar nam de verlossing van de mensheid een aanvang.

Maar waarom koos God juist haar uit, dit meisje uit Nazareth?

De traditie van de kerk zegt dat dit was om haar openheid, haar ontvankelijkheid. Zij was zo zuiver, zo vrij van alles wat Gods heilige Geest in de weg stond. Maria was ‘rein van handen en zuiver van hart’.

Het zijn allemaal beelden om uit te drukken hoe Gods menswording mogelijk was. Oude beelden die vandaag niet meer zo goed begrepen worden.

maria geboorte1Lied: God groet u, zuiv’re bloeme

God groet u, zuiv're bloeme, Maria, Maged fijn
Gedoog dat ik u roeme, lof moet u altijd zijn!
Als gij niet waart geboren o reine Maged vrij
Wij waren al verloren, aan u beveel ik mij!

Maria, lelie reine, Gij zijt mijn toeverlaat
Zoals een klaar fonteine die nimmer stille staat
Zo geeft gij ons genade en staat uw dienaars bij
Och, sta mij toch te stade, aan u beveel ik mij!

O roosken zonder doren, o violette zoet
O bloemken, blauw in ’t koren weest, mij, uw kinde, goed!
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij
Och, weest mij toch genadig, aan u beveel ik mij!

 

Hoe zouden we deze maagdelijke zuiverheid van Maria tegenwoordig kunnen verstaan?

Misschien in de zin van eenvoud en oprechtheid, dat wil zeggen:

  • Blijf zuiver, laat je niet bezoedelen door de mediastroom van alledag, die je afhoudt van wat werkelijk belangrijk is.
  • Blijf zuiver, sluit je zo nodig af van verkeerde invloeden; durf te breken met mensen en gewoonten die je slecht beïnvloeden.
  • Blijf zuiver, houd je geest schoon en heel met positieve en opbouwende gedachten.
  • Blijf zuiver, sta open voor andere mensen, wees bereid hen te helpen of durf hun hulp te vragen.

De ouders H. Joachim en H. Anna met dochter Heilige Maagd Maria

maria geboorte2Gebed

God van liefde, God van alle mensen,

uit een jonge vrouw, rein van handen en zuiver van hart,

is uw goddelijke Zoon geboren, Jezus Christus, de Redder van de wereld.

Mogen wij inspiratie vinden in het voorbeeld van Maria,

opdat ook wij oprecht en goed mogen leven

en genade vinden in uw ogen.

Dat bidden wij U op haar voorspraak,

door Christus, onze Heer. Amen.