Vieringen H.Mis Mechelen

Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier vioor het bestellen van misintenties kunt u hier downloaden en daarna opsturen naar ( Adobe pdf bestand 214Kb groot)

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN


 

 Week 15:

 

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

ZATERDAG

7 april 2018 Volkszang

14.00 uur

H.Doopsel Rijker Ramakers.

18.00 uur

H Mis als jaardienst Jef en Maike Corten-Hochs en dochter Cristiene

(stichting);

jaardienst Wiel en Maike Mohnen-Plum (stichting);

jaardienst ouders Hoche-Plum en Frans Duijsings (stichting);

jaardienst Frans en Maria van Wersch-Hustings (stichting);

jaardienst ouders Cratsborn-Pasmans;

jaardienst ouders van Aerssen-Peute;

jaardienst Sjeng en Annette Ernes-Kikken;

Sjaak Kikken (offergang);

Jan van Aerssen (offergang);

Hub Delnoij (offergang);

Ouders Kempener-Drummen (offergang);

Maike Rouschop en overleden familie;

overleden ouders Schuijren-Wauthle.

ZONDAG

8 april 2018

09.15 uur

jaardienst ouders Zinken-Vaendel (stichting);

jaardienst Jo Kohl en overleden familie;

jaardienst Laurens Gulpen.

12.30 uur

H. Doopsel Jolie Hendriks.

MAANDAG

9 april 2018 Maria Boodschap

10.30 uur

H.Mis voor de Poedelhaters

19.00 uur

Gebedsavond in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.

DONDERDAG

12 april 2018    

19.00 uur

H.Mis voor de zieken van de parochie

ZATERDAG

14 april 2018 Presentatiemis Communicanten.

18.00 uur

H. Mis als jaardienst Wiel Deguelle (stichting);

Tom van Houtem;

Harrie Duijsings

ZONDAG

15 april 2018

09.15 uur

H. Mis als jaardienst ouders Wouters-Loozen;

voor bijzondere intentie.

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.


  Week 16:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

ZATERDAG

14 april 2018   Presentatiemis Communicanten.

18.00 uur

H. Mis als jaardienst Wiel Deguelle (stichting);

Tom van Houtem;

Harrie Duijsings

ZONDAG

15 april 2018

09.15 uur

H.Mis als jaardienst ouders Wouters-Loozen;

voor bijzondere intentie

Jaardienst ouders Mertens-L’Homme

MAANDAG

16 april 2018

19.00 uur

Gebedsavond in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.

     

DONDERDAG

19 april   2018

19.00 uur

H.Mis voor het welzijn van de parochie

ZATERDAG

21 april 2018 Gregoriaans

18.00 uur

H. Mis als zeswekendienst voor Sjeng Franssen;

jaardienst voor Chef Aussems (stichting);

jaardienst Martien Lonussen (stichting);

jaardienst overleden ouders Mordant-Hesdal;

Piet Haan en Annie Keulen (offergang);

ouders Thijssen- Sluismans (offergang);

Leo en Louise Drooghaag-Meijs (offergang);

Tini Rouschop-Thewissen (offergang);

Adolf en Clara Kockelkoren-van Loo;

Tilly Deguelle-Cremers;

Hub Delnoij vanwege de buurt.

Piet Mager en dochter Annie en ouders Mager-Krauthauser en ouders Vaandel-Reul

ZONDAG

22 april 2018

09.15 uur

Geen H.Mis, vanwege 1e communiedienst Epen

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.


 

 Week 17:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

ZATERDAG

21 april 2018 Gregoriaans

18.00 uur

H.Mis als zeswekendienst voor Sjeng Franssen;

jaardienst voor Chef Aussems (stichting);

jaardienst Martien Lonussen (stichting);

jaardienst overleden ouders Mordant-Hesdal;

Piet Haan en Annie Keulen (offergang);

ouders Thijssen- Sluismans (offergang);

Leo en Louise Drooghaag-Meijs (offergang);

Tini Rouschop-Thewissen (offergang);

Adolf en Clara Kockelkoren-van Loo;

Tilly Deguelle-Cremers;

Hub Delnoij vanwege de buurt.

Piet Mager en dochter Annie en ouders Mager-Krauthauser en ouders Vaandel-Reul.

ZONDAG

22 april 2018

09.15 uur

Geen H.Mis, vanwege 1e communiedienst Epen

MAANDAG

23 april 2018

19.00 uur

Gebedsavond in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.

DONDERDAG

26 april   2018

19.00 uur

H. Mis voor Jo Schijen (offergang).

ZATERDAG

28 april 2018 Gregoriaans.

18.00 uur

Jaardienst ouders Botterweck-Ernes;

Jaardienst Johan Botterweck;

Jaardienst Harrie en Keetje Kikken-Cratsborn.

Gerard Prumpeler en dochter Susan (offergang);

Jan van Aerssen (offergang);

Wieza Frösch (offergang).

ZONDAG

29 april 2018

09.15 uur

H.Mis als jaardienst voor echtpaar Nix-Hoenjet (stichting);

jaardienst voor ouders Vincken-Roijen (stichting).

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.