Home


WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE PAROCHIEFEDERATIE-EMS,
de samenwerking van de parochies van de H. Paulus’ Bekering te Epen,
de H. Johannes de Doper te Mechelen en de H. Remigius te Slenaken.Bijzondere mededeling van het kerkbestuur


Kapelaan Marthoma zal eind juni naar India terugkeren.
Na zijn opleiding tot priester in Nederland en een werkzame periode van 5 jaar als kapelaan in het bisdom Roermond, wordt kapelaan Marthoma volgens oospronkelijk contract teruggeroepen naar
India. Hij zal dus onze parochiecluster Gulpen gaan verlaten.

Sinds enkele jaren werken in onze parochies twee kapelaans, Marthoma en Siju, beiden afkomstig
uit India. Hun aanwezigheid is te danken aan de inzet van de plaatselijke bisschop in India en onze
voormalige bisschoppen Wiertz en Smeets. Er is destijds contractueel overeen gekomen, dat hun studenten uit India hier in Nederland werden opgeleid tot priester. Als tegenprestatie zouden deze priesters dan voor een bepaalde termijn hier werkzaam zijn. Voor kapelaan Marthoma was dit een termijn van 5 jaar, voor kapelaan Siju is dit 10 jaar.

Intussen is kapelaan Marthoma 5 jaar werkzaam in het bisdom Roermond. Hij was eerst enkele jaren
werkzaam in het dekenaat Venray, en de laatste twee jaar in het cluster Gulpen. Langere tijd is niet
helemaal zeker geweest hoe met de afgesproken termijnen van 5 en 10 jaar na afloop daarvan verder zou worden omgegaan. Na overleg tussen het bisdom Roermond en de nieuwe aartsbisschop van Trivandrum (India) heeft
deze laatste onlangs per brief laten weten aan kapelaan Marthoma en aan het bisdom Roermond, dat hij besloten heeft het contract niet te verlengen. Dat betekent dat Marthoma binnenkort (eind juni) afscheid zal nemen van onze parochies en terug zal gaan naar zijn bisdom in India. Kapelaan Marthoma is hier altijd open en eerlijk in geweest, desondanks zal dit bericht menigeen verrassen.

Het kerkbestuur stelt u hiervan op de hoogte, in afwachting van wie in de zomer de opvolger van

kapelaan Marthoma zal worden. Uiteraard zal er in de komende periode zeker een moment zijn waar
afscheid van kapelaan Marthoma kan worden genomen. Zodra hier meer van bekend is, zullen we u
dit laten weten via onze website, parochiebladen en mededelingen in de parochiekerken.Het nieuwe pastorale team

Sinds september 2021 staat u een nieuw pastoraal team ten dienste, bestaande uit pastoor-deken Paul Bronneberg en de kapelaans Marthoma (Alexander) en Vince Siju , (vanaf eind mei 2022).
Kapelaan Marthoma (tel. 06 38 43 28 23 / kapelaanmarthoma@gmail.com ) heeft als kernparochies de EMS-parochies van Epen, Mechelen en Slenaken onder zijn hoede.
Voor Kapelaan Vince Siju zijn dat (vanaf eind mei 2022) de ‘Morgenster’-parochies van Eys, Nijswiller en Wahlwiller. Samen is het drietal belast met de pastorale zorg voor de parochies van Gulpen-Wijlre, Epen-Mechelen-Slenaken en Eys-Nijswiller-Wahlwiller in de parochie-cluster Gulpen in het dekenaat Gulpen.

Het pastorale team na hun presentatie op 25/26 september 2021:


Het nieuwe pastorale team
Op de foto van links naar rechts:
Pastoor-deken P. Bronneberg; kapelaan Vince Siju en kapelaan Marthoma.


Klik hier voor meer foto's


Wat is de parochiecluster EMS of wat is de parochiefederatie-EMS?

De parochiecluster EMS omvat de drie R.K.-parochies St. Paulus‘ Bekering te Epen, H. Johannes de Doper te Mechelen en St. Remigius te Slenaken.
Deze parochies werken samen in de organisatorische eenheid van de Parochiefederatie-EMS. De naam ‘EMS’ is samenstelling van de eerste letters van de drie kerkdorpen ‘Epen’, ‘Mechelen’ en ‘Slenaken’. De drie parochies hebben binnen de Parochiefederatie-EMS één gezamenlijk kerkbestuur.
De parochies liggen in het fraaie Heuvelland en maken deel uit van de grotere parochie-cluster ‘Gulpen’ in het ‘dekenaat Gulpen’ in de gemeente Gulpen-Wittem.
Al meerdere jaren hebben de parochies tot medio 2021 eenzelfde pastoor gedeeld. Vanaf september 2021 delen wij ook eenzelfde pastoraal team met kapelaan Marthoma speciaal voor onze EMS-parochies, en onder de algehele hoede van pastoor-deken van het dekenaat Gulpen. Die opzet past geheel in de nieuwe organisatiestructuur van het Bisdom Roermond.

Binnen de parochiefederatie is het patroon van onze kerkelijke vieringen op elkaar afgestemd. Tegelijk koesteren wij ook de eigenheid en lokale tradities van elk van de drie parochies en ervaren wij deze als een verrijking binnen het grotere geheel. Om die reden wordt op deze website zowel aandacht besteed aan de gemeenschap-pelijke punten binnen EMS-verband alsook aan de presentatie van elk van de drie parochies afzonderlijk.
Wij hopen dat onze website voor onze parochianen, maar ook voor de vele toeristen en andere belangstellenden die deze website bezoeken, een nuttige bron van informatie mag zijn. Bovenal hopen wij dat de inspiratie, die wij en onze vele vrijwilligers bij Jezus Christus zoeken en vieren, aanstekelijk mag zijn voor anderen. Wij ontmoeten uw ook zeker graag eens bij een van de kerkdiensten of bij een andere gelegenheid in onze EMS-parochies !
Met hartelijke groet,
het pastorale team en het gezamenlijk kerkbestuur van de EMS-parochies.