Home

Voorwoord door pastoor Rick van den Berg

Palmpasen

Destijds heeft de buxusmot voor een enorme kaalslag gezorgd onder de buxus-boompjes in ons land. Vooral tegen Palmpasen is dat te merken, want nogal wat parochies doen een oproep, bij wie of waar nog gezonde takjes te verkrijgen zijn. Ik heb in mijn achtertuin een forse buxusboom staan en wonder boven wonder is de struik niet aangetast. Hier heeft het “Hosanna” het klaarblijkelijk gewonnen van het “Kruisigt Hem!” en daar ben ik wat blij mee, tenslotte hebben ook wij ze elk jaar weer nodig om met Palmpasen te zegenen en aan de mensen uit te delen.

LEES MEER...


 "CORONAVIRUS MAATREGELEN"

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
(Bijgewerkt volgens stand van zaken t/m 26 maart 2020

Geachte parochianen en belangstellenden,

AFGELASTING VAN H. MISSEN en gebedsdiensten T/M PINKSTEREN, 1 juni 2020
In de R.K. PAROCHIES te EPEN, MECHELEN en SLENAKEN zijn voorlopig tot en met PINKSTEREN, dus t/m het weekend van 1 juni 2020 vanwege de coronavirus-crisis alle H.Missen en gebedsdiensten afgelast. Dus ook in de gehele Goede Week en op 1e en 2e PAASDAG.
Eventuele uitvaarten kunnen wel nog plaats vinden, maar alleen in besloten kring.
LEES MEER

REGELING VOOR AANGEPASTE UITVAARTEN IN DE EMS-PAROCHIES IN DE CORONAVIRUS-PERIODE
UITVAARTEN 
kunnen voorlopig alleen plaats vinden in besloten kring met maximaal 29 familieleden/bezoekers die onderling een afstand van minimaal 1,50 m in acht moeten nemen.
De uitvaarten dienen zo sober en klein mogelijk te worden gehouden, met voorgeschreven maatregelen voor gezondheid en hygiëne. De diensten vinden plaats als woord- en gebedsdienst en zonder communie-uitreiking.
Verdere speciale regels vindt u in de Leidraad voor de EMS-parochies voor uitvaarten in de coronavirus-crisisperiode. Zie daarvoor de Leidraad en klik op

LEES MEER...


Welkom bij EMS!

pastoorvandenbergWelkom op de website van het cluster van de RK Parochies EMS, de naam die is samengesteld uit de beginletters van de drie Parochies St.Paulus‘ Bekering te Epen, H.Johannes de Doper te Mechelen en St.Remigius te Slenaken, drie buurtparo-chies gelegen in het fraaie Heuvelland in het dekenaat Gulpen binnen de gemeente Gulpen-Wittem. Al sinds geruime tijd delen wij eenzelfde pastoor en groeien wij toe naar een bestuurlijke eenheid en hebben wij de frequentie van onze kerkelijke vierin-gen harmonisch op elkaar afgestemd. Tegelijk koesteren wij ook de eigenheid en lokale tradities van elk van de drie parochies en ervaren wij deze als een verrijking binnen het grotere geheel. Om die reden is op deze website zowel aandacht besteed aan de gemeenschappelijke punten binnen EMS-verband alsook aan de presentatie van elk van de drie Parochies afzonderlijk. Wij hopen dat onze website voor onze parochianen, maar ook voor de vele toeristen en andere belangstellenden die onze website bezoeken, een nuttige bron van informatie mag zijn. Bovenal hopen wij dat de inspiratie, die wij en onze vele vrijwilligers bij Jezus Christus zoeken en vieren, aanstekelijk mag zijn voor anderen. Met hartelijke groet, mede namens de Parochies EMS,
pastoor Rick van den Berg