Kerkbestuur Epen

Pastorale zorg: Voor alle pastorale zorg contact opnemen met kapelaan Marthoma, tel. / app: 06 38 43 28 23 of email: kapelaanmarthoma@gmail.com

  KERKBESTUUR
Functie   Naam en contactgegevens
Voorzitter   Pastoor-deken P. Bronneberg, Kapelaan Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen
      Tel: 043-4501226;  E-mail: pbronneberg@ziggo.nl
Vice-voorzitter   Mw. Gerjo Pecher -Dimmedal  - (Epen)    
      Tel: 043-4553757 ; E-mail: phpecher@hotmail.com  
Secretaris   Dhr. Guil Lemmerlijn  -  (Slenaken)    
      Tel: 06 22 34 86 57 ;  E-mail: g.lemmerlijn@kpnmail.nl
Penningmeester   Mw. Anita Klinkenberg - Eijdems  -  (Mechelen)  
      Tel: 06 13 96 42 78 ;  E-mail: atinaanita@online.nl   
Overige  bestuursleden  Dhr. Huub Colen  -  (Mechelen)    
Mw. Kathy Fischer  -  (Slenaken) E-mail: fischerk577@gmail.com    
      Dhr. Hennie Piters  -   (Epen) E-mail: h.piters@ziggo .nl  Tel:      
Kerkbestuur EMS:              
Secretariaatsadres   Waterstraat 4, 6277 NH Slenaken    
E-mail:     emsparochies@gmail.com      
Overige contact-   Naam en contact-informatie 
personen  -  EPEN   voor de PAROCHIE H. PAULUS' BEKERING  - EPEN
Secretariaatsadres

Contacpersoon
 
  Burg. W.J. Merckelbachlaan 11, 6285 AX Epen
  mw. G.J.W, Pecher-Dimmedal
  tel. 043-4553757 /06-24536602
  E-mail: phpecher@hotmail.com
     
Parochie Epen     Kapelaan Houbenstraat 22, 6285 AB Epen  
        E-mail: stpaulusepen@gmail.com    
Bankrekening     NL83 RABO 0114 4006 52      
Parochie Epen     t.n.v.  Kerkbestuur Parochie Epen     
Koster       José en Hub Loomans      
        Tel: 043-4552172 ;  bij afwezigheid: P.H. Pecher, tel: 043-4553757
Kerkhofbeheerder     Dhr. Hans Sleijpen        
        Tel: 043-4551821 ;  E-mail:  hanssleijpen@live.com  
H. Missen     Mw. Twanny Lardinois :  ma.  van 15.30 - 18.00 u.  
        Tel: 043-4551467 ; E-mail: twanny.lardinois@gmail.com
Parochieraad Epen     Peter Pecher
Parochiekantoor     Paulushoek, Wilhelminastraat 37 J, 6285 AT Epen  
                 
      PAROCHIERAAD  EPEN      
Onder het kerkbestuur heeft de parochie van de H. Paulus'Bekering in Epen een eigen parochieraad. Die is belast met de zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de parochie in Epen. 
Aanspreekpunt voor de parochieraad is mw. G.J.W, Pecher-Dimmedal tel. 043-4553757 /06-24536602 E-mail:phpecher@hotmail.com . De parochieraad bestaat verder uit: Peter Pecher, Hennie Piters en John Schreurs.