Vieringen H.Mis Mechelen

Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Met ingang van 1 januari 2019 is er een belangrijke wijziging in de openingsuren. Vanaf dan is het parochiekantoor in de ochtenduren alleen nog de 1e maandag van de maand geopend.

Samenvattend:

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

 • de 1e maandag van de maand van 11.00 uur – 12.00 uur
 • iedere maandagavond van 19.30 uur – 20.30 uur.
 • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
 • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
 •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
 • Persoonlijk bezoek aan parochiekantoor tijdens openingsuren;
 • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
 • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij
 • mevr. Jeanny Houtermans-Franssen, vice voorzitter, 043-455 2010
 • mevr. Marlie Koonen-Vincken, coördinator, 043-455 1773.

Mechelen,

Parochiekantoor gesloten tijdens feestdagen.

Op maandag 17 december kunt u nog op het parochiekantoor terecht om H.H. Missen te bestellen: ’s morgens van 11.00 uur tot 12.00 uur en ’s avonds van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Daarna is het kantoor gesloten van dinsdag 18 december tot en met zondag 6 januari 2019.

Ook telefonisch of via mail is het kantoor niet bereikbaar. Voor dringende aangelegenheden kunt u bellen met 043-455 1773.

Met ingang van 7 januari 2019 is er een belangrijke wijziging in de openingsuren.

Voor het bestellen van H.H. Missen kan men vanaf 7 januari 2019 terecht op

 • de 1e maandag van de maand van 11.00 uur – 12.00 uur
 • iedere maandagavond van 19.30 uur – 20.30 uur.
 • Dank aan de vrijwilligers die het parochiekantoor openhouden.
 • Zij zullen u ook in 2019 weer van dienst zijn.
 • Pastoor Rick van den Berg en
 • Parochieraad Mechelen.

 

 Week 50:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 50/2018

ZATERDAG

8 december Opluistering door Mannenkoor Lauwerkrans

18.00 uur

H. Mis voor Jan Hamers (stichting)

Wieza Frösch (offergang)

Elly Pluijmakers-Rouschop (offergang)

Jean Blezer (offergang)

Jo Peltzer, Celly Peltzer Vluggen en zoon Noël

Ouders Ernes-Vluggen en overleden familie

Voor alle leden en overleden leden Mannenkoor Lauwerkrans.

ZONDAG

9 december. Volkszang. 2e zondag van de advent

09.15 uur        

H. Mis voor Annie Meertens-Kikken (offergang).

MAANDAG

10 december.                  

19.00 uur        

Gebedsdienst in het van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.

DONDERDAG

13 december.

19.00 uur

H. Mis voor allen overledenen van onze parochie.

ZATERDAG

15 december

11.00 uur  

H. Doopsel Jaxx Poeth

18.00 uur  

H. Mis Opgeluisterd door Schola Cantorum

Jaardienst voor Peter Mager en dochter Annie (stichting)

Jaardienst voor ouders Wiel en Maike Mohnen-Plum (stichting)

Jaardienst voor Hub Delnoij

Tilly Deguelle-Cremers.

   

ZONDAG

16 december. Volkszang. 3e zondag van de advent

09.15 uur

H. Mis voor ouders Hochs-Nacken (offergang)

Ouders Kicken-Cox en overleden familie

Voor een bijzondere intentie.

15.30 uur

Kerstconcert Mannenkoor Lauwerkrans.

(kerk open 14.30 uur).

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 51:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 51/2018

ZATERDAG

15 december

11.00 uur  

H. Doopsel Jaxx Poeth

18.00 uur  

Zang Schola Cantorum

H. Mis als jaardienst Peter Mager en dochter Annie (stichting)

Jaardienst ouders Wiel en Maike Mohnen-Plum (stichting)

Jaardienst Hub Delnoij

Tilly Deguelle-Cremers.

ZONDAG

16 december. 3e zondag van de Advent

09.15 uur        

H. Mis voor ouders Hochs-Nacken (offergang)

Ouders Kicken-Cox en overleden familie

Voor een bijzondere intentie.

15.30 uur

Kerstconcert Mannenkoor Lauwerkrans. (kerk open 14.30 uur).

MAANDAG

17 december. Café In de Kroeën.

14.00 uur

Kerstviering Seniorenvereniging

19.00 uur        

Gebedsdienst in het van der Looy-zaaltje

met rozenkrans en dagafsluiting.

DONDERDAG

20 december.

9.00 uur

Kerk- en koperpoetsen

19.00 uur

H. Mis en boeteviering voor de parochies E.M.S.

ZATERDAG

22 december. Volkszang

18.00 uur  

H. Mis als zeswekendienst voor Paula Maassen-Hausoul;

Jo Horbach (offergang);

Annie Meertens-Kikken (offergang).

ZONDAG

23 december. 4e zondag van de Advent

09.15 uur

Geen H. Mis.

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, tel. 043-457 3234, e-mail stlambertaliege@hotmail.nl

Openingstijden parochiekantoor:

- de 1e maandag van de maand van 11.00 uur – 12.00 uur

- iedere maandagavond van 19.30 uur – 20.30 uur.

H.H. Missen bestellen:

- openingstijden parochiekantoor

- downloaden site EMS

- formulier hal kerk.

Formulieren misintenties minimaal 3 weken vooraf doorgeven i.v.m. publicatie in weekbladen.

Misintenties: NL 17 RABO 013.22.04.444 / Kerkbijdrage: NL 89 RABO 013.22.04.118

meer info: www.parochiesems.nl