Vieringen H.Mis Mechelen

Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Met ingang van 1 januari 2019 is er een belangrijke wijziging in de openingsuren. Vanaf dan is het parochiekantoor in de ochtenduren alleen nog de 1e maandag van de maand geopend.

Samenvattend:

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

 • de 1e maandag van de maand van 11.00 uur – 12.00 uur
 • iedere maandagavond van 19.30 uur – 20.30 uur.
 • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
 • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
 •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
 • Persoonlijk bezoek aan parochiekantoor tijdens openingsuren;
 • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
 • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij
 • mevr. Jeanny Houtermans-Franssen, vice voorzitter, 043-455 2010
 • mevr. Marlie Koonen-Vincken, coördinator, 043-455 1773.

 


 Week 15:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 15/2019

ZATERDAG

6 april     Presentatiemis Communicanten. 1e Collecte onderhoud kerk

18.00 uur  

H. Mis als jaardienst voor ouders van Aerssen-Peute;

Jaardienst Sjeng en Annet Ernes-Kikken;

Jaardienst Hein en Jeanne Botterweck-Ernes (stichting);

Jaardienst ouders Jef en Maike Corten–Hochs en zus Christiene (stichting);

Math Vluggen en overleden familie (offergang);

Jean Blezer (offergang);

Sjaak Kikken (offergang);

Ouders Kempener-Drummen (offergang);

Mia Klinkenberg-Cerfontein (offergang);

Sjeng Rouschop (offergang);

Hub Lemmens (offergang);

Piet en Annie Haan-Keulen (offergang);

Overleden ouders Schuijren-Wauthlé.

Ter bijzondere intentie.

ZONDAG

7 april   5e zondag van de vasten. 1e collecte onderhoud kerk.

09.15 uur        

H. Mis als jaardienst voor Gerard Smeets (stichting);

Ouders Wouters-Loozen.

Ouders Hartmans-Vincken (stichting)

MAANDAG

8 april

19.00 uur

Gebedsdienst met dagafsluiting in van der Looy- zaaltje.

DONDERDAG

11 april Boeteviering voor de parochies EMS

19.00 uur

H. Mis voor alle zieken van onze parochies

ZATERDAG

13 april

13.00 uur

18.00 uur

Huwelijksmis Johnny Ansems en Kelly Waagmeester

Palmpasen, kinderviering; gitaar en zang Evy Cratsborn

H. Mis als jaardienst voor Marie-Louise Steijns-Botterweck en dochter Saskia Steijns (stichting);

Jaardienst Wiel Deguelle (stichting)

Hub Lemmens (offergang).

ZONDAG

14 april Palmzondag;

Opluistering door Kerkelijk Zangkoor en Schola Cantorum

09.00 uur

09.15 uur

Palmprocessie en palmwijding in de Kerk,

Aansluitend Plechtige Hoogmis met lijdensverhaal

Jaardienst ouders Zinken-Vaendel (stichting)

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen

de eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur en

elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.

 


Week 17:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 17/2019

ZATERDAG

20 april Paaswake. Opluistering door Schola Cantorum.

18.00 uur  

H. Mis als jaardienst voor Chef Aussems (stichting)

Jaardienst Martin Lonussen (stichting)

Jaardienst Harie en Keetje Kikken-Cratsborn

Annie Meertens-Kikken (offergang)

Sjeng Rouschop (offergang)

Ouders Sjeng en Netty Kicken-Hambeukers (offergang)

Paula Maassen-Hausoul (offergang)

Mischa van Aerssen (offergang)

Tilly Deguelle-Cremers

Tiny Rouschop-Thewissen en Mayke Rouschop.

ZONDAG

21 april Hoogfeest van Pasen. Opluistering door Gemengd Kerkelijk Zangkoor en Schola Cantorum

09.15 uur        

H. Mis als jaardienst voor Hub Nix (stichting)

Jaardienst ouders Tychon-Vincken, dochter Elly en zoon Pierre (stichting)

Jaardienst ouders Mousset-Oostenbach en dochter Bertha Mousset

Sjir van Wersch en pater Jacques van Wersch

Jaardienst ouders Rouschop-Pelzer

Hub Lemmens (offergang)

Annie Tychon-Lemmens (offergang)

Jef Didden (offergang)

Ouders Mertens-Van der Linden

Laurent en Jeanette Lhomme-Huls

Gerard Prumpeler en dochter Suzan

Trees Ploemen-Lousberg en overleden ouders Ploemen-Schlembach

MAANDAG

22 april Tweede Paasdag. Opluistering door Vocalgroup Magan

10.00 uur

H. Mis voor Yvonne Géron-Hollands (offergang)

Ouders Slenter-Schuurman, Mathieu Zink en Sjef Kleijnen

Harry Duysings en overleden familieleden en uit dankbaarheid

Overleden ouders Hocks-Spobeck.

DONDERDAG

25 april Geen Heilige Mis

ZATERDAG

27 april. Opluistering Mechels Vocaal Ensemble

18.00 uur

H. Mis als zeswekendienst voor Greta Lindelauf-Rademacher;

Jaardienst ouders Mordant-Hesdal;

Jaardienst Maria Plum-Claassens;

Jo Schijen (offergang);

Piet Mager, dochter Annie, ouders Mager Krauthauzen en ouders Vaendel-Reul.

ZONDAG

28 april Beloken Pasen

09.15 uur

H. Mis als jaardienst ouders Vincken-Roijen (stichting).

Clara en Adolf Kockelkoren-van Loo

 

In verband met ziekte en afwezigheid van Z.E.H. pastoor R. van den Berg kunt u terecht:

 • voor pastorale aangelegenheden bij mevrouw Marlie Koonen-Vincken,
 • Meester Beukenweg 2, telefoon 043 – 455 1773
 • voor aangelegenheden rondom uitvaart en begraafplaats bij de heer Huub Colen, Pastoor Ruttenstraat 12, telefoon 043-455 2194.de eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur en In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.
 • elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.
 • Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.