Vieringen H.Mis Mechelen.

Zaterdag 18.00 uur.

Zondag 9.15 uur. 


Andere bijeenkoms.ten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting. ( i.v.m. corona vervalt deze gebedsavond)


Bestelformulier misintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier  downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


U bent weer welkom in onze kerk

U bent weer welkom om de H.H. Missen bij te wonen op zaterdagavond om 18.00 uur en zondagmorgen om 9.15 uur. We starten ‘langzaam en voorzichtig’ weer op. 

 

Parochiekantoor weer geopend
Nu de coronabeperkingen voor een groot deel zijn opgeheven, komen wij graag aan het verzoek van  parochianen tegemoet om het parochiekantoor weer open te stellen.

U bent welkom op

Maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur voor het opgeven van H.H. Missen. Onze medewerker kan u dan te woord staan en behulpzaam zijn.

Woensdagavond blijft het parochiekantoor gesloten en is enkel telefonisch tussen 19.30 en 20.30 uur bereikbaar op nummer 043-455 1209 of via mail pastoriemechelen@gmail.com

De bestelformulieren blijven in de hal van de kerk verkrijgbaar en zijn ook op de site

https://www.parochiesems.nl  / parochie Mechelen / vieringen H. Mis te downloaden.

Kapelaan Marthoma

Parochieraad Mechelen

 


Orde van Dienst Uitvaartplechtigheid.

1. Intocht met overledene door het middenpad naar voren – Muziek.

   Vraag: begeleiden familieleden daarbij ?

2. Vooraan aangekomen staan zes kaarsen om de baar opgesteld.

    Vraag: steken (max.6) familieleden in stilte deze kaarsen aan ?

3. Welkom pastoor en Openingsgebed.

    Vraag: spreekt nog iemand ?

4. Eerste Lezing

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

5. Muziek.

6. Tweede Lezing pastoor.

7. Toespraak pastoor of Memoriam door iemand van de familie.

    Vraag: indien ik dit doe, kunt u mij dan een levensbeschrijving doorsturen, waaruit ik
    bouwstenen ontnemen kan ?

8. Voorbede.

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

9. Muziek.

10. Absoute: laatste gebeden met wierook en wijwater.

      Onze Vader – Wees Gegroet.

11. Ophangen van het Gedachteniskruisje.

      Vraag: wie wil dit doen ? Welke naam dient op het kruisje te komen staan ?

12. Dankwoord en Zegen.

13. Laatste Afscheid – Muziek.Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

 • iedere maandag van 11.00 uur - 12.00 uur.
 • iedere woensdagavond  van 19.30 uur – 20.30 uur. ( Aleen telefonisch ). 
 • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
 • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
 •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
 • Persoonlijk bezoek aan parochiekantoor tijdens openingsuren op maandag;
 • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
 • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij
 • dhr. Raymond Werker, mob. 06- 54 76 49 32
 • mevr. Marlie Koonen-Vincken, coördinator, 043-455 1773.

Week 41:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 41/2021

ZATERDAG

9 oktober

18.00 uur

H. Mis als jaardienst Sjuf Hocks (stichting);

Jaardienst ouders Clemens en Annie Beckers-Jaspar (stichting);

Jaardienst Sjef Kikken;

Jaardienst Jan Willems;

Sjef Hagen en overleden familie (offergang);

Ouders Tychon-Vincken, dochter Elly en zoon Pierre;

Annie Tychon-Lemmens.


ZONDAG

10 oktober     28e zondag van het jaar

09.15 uur

H. Mis als jaardienst voor ouders Rocks-Lemlijn (stichting);

Jaardienst Jef en Maike Vincken-Jeanné (stichting).


ZATERDAG

16 oktober.

18.00 uur

Geen H. Mis i.v.m. patroonfeest Schutterij Epen


ZONDAG

17 oktober.     29e zondag van het jaar

09.15 uur

H. Mis als 1e jaardienst voor Jan Claessens;

Sjeng en Mia Rouschop-Hensgens (offergang);

Annie Snackers-Thijssen.

 

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma,  Dorpsstraat 12,  Slenaken,  tel. 043-457 3234 of  06 - 38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Het parochiekantoor is geopend op maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur.

Het kantoor is op woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer 043-455 1209 voor het opgeven van misintenties.

Het opgeven van misintenties kan schriftelijk via een formulier (Deze liggen in de hal van

de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u ook een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 42:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 42/2021

ZATERDAG

16 oktober

18.00 uur

Geen H. Mis i.v.m. patroonsfeest Schutterij Epen

 

ZONDAG

17 oktober     29e zondag van het jaar

09.15 uur

H. Mis als 1e jaardienst voor Jan Claessens;

Sjeng en Mia Rouschop-Hensgens (offergang);

Annie Snackers-Thijssen.


ZATERDAG

23 oktober.

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor Tilly Deguelle-Cremers (stichting);

jaardienst ouders Cratsborn-Pasmans;

jaardienst ouders Keulen-Hollands en kinderen;

jaardienst André Thoma;

jaardienst Trees Ploemen-Lousberg en

jaardienst ouders Ploemen-Schlembach;

Rig Kikken (offergang);

Sjef Kohl v.w. verjaardag


ZONDAG

24  oktober.     30e zondag van het jaar

09.15 uur

H. Mis als jaardienst voor Gera en Agnes Lemmens-Wetzels(stichting);

Hub Lemmens (offergang);

Annie Tychon-Lemmens

 

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma,  Dorpsstraat 12,  Slenaken,  tel. 043-457 3234 of  06 - 38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Het parochiekantoor is geopend op maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur.

Telefonisch is het kantoor bereikbaar op woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur op het nummer 043-455 1209 voor het opgeven van misintenties.

Het opgeven van misintenties kan schriftelijk via een formulier (Deze liggen in de hal van

de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u ook een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.