Vieringen H.Mis Mechelen

Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier vioor het bestellen van misintenties kunt u hier downloaden en daarna opsturen naar ( Adobe pdf bestand 214Kb groot)

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN

 


Viering Allerheiligen en Allerzielen Mechelen 2018.

Donderdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen.

10.00 uur Plechtige Hoogmis Van der Looyzaaltje voor de parochies EMS.


Vrijdag 2 november, gedachtenis van Allerzielen.

19.00 uur Avondmis parochiekerk Epen voor de parochies EMS.


Zondag 4 november
.

9.15 uur Plechtige Hoogmis parochierkerk Mechelen

14.00 uur Allerzielenlof met aansluitend zegening van de graven op kerkhof en begraafplaats.

Viering wordt opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.-Gregorius.

 


 

Week 42:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 42/2018

ZATERDAG

13 oktober, Schola Cantorum.

18.00 uur

H. Mis voor ouders Claessens-Frijns (stichting)

Jaardienst ouders Cox-Duijsings en Netty Cox (stichting)

Jaardienst Sjuf Hocks (stichting)

Jaardienst ouders Simons-Crutz (stichting)

Jaardienst ouders Bartholomé-Hilkens (stichting)

Jaardienst Trees Ploemen-Lousberg en jaardienst ouders Ploemen-Schlembach

Ouders Thijssen-Sluismans (offergang)

Wieza Frosch (offergang)

Annie Meertens-Kikken (offergang).

ZONDAG

14 oktober

09.15 uur        

Jaardienst voor ouders Rocks-Lemlijn (stichting)

Jaardienst Jef en Maike Vincken-Jeanné (stichting).

MAANDAG

15 oktober                  

19.00 uur        

Gebedsdienst in het van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.

DONDERDAG

18 oktober,

19.00 uur        

H. Mis voor het welzijn van onze parochie

ZATERDAG

20 oktober

18.00 uur

GEEN H.MIS i.v.m. schutterijfeest Epen.

ZONDAG

21 oktober, Schola Cantorum.

09.15 uur

H. Mis als zeswekendienst voor Hub Lemmens;

Jaardienst Annie en Jan Ramakers-Kohl en overleden familie;

Jaardienst Gera en Agnes Lemmens-Wetzels

Annie Tychon-Lemmens (offergang);

Sjeng Franssen.

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen. Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden


Week 43:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 43/2018

ZATERDAG

20 oktober GEEN H.MIS

18.00 uur

i.v.m. schutterijfeest Epen.

ZONDAG

21 oktober, opgeluisterd door de Schola Cantorum.

09.15 uur        

H. Mis als zeswekendienst voor Hub Lemmens;

Jaardienst Annie en Jan Ramakers-Kohl en overleden familie;

Jaardienst Gera en Agnes Lemmens-Wetzels

Annie Tychon-Lemmens (offergang);

Sjeng Franssen.

MAANDAG

22 oktober                  

19.00 uur        

Gebedsdienst in het van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.

DONDERDAG

19.00 uur

25 oktober

H. Mis voor de zieken van de parochie

ZATERDAG

27 oktober, opgeluisterd door Donna Voce o.l.v. Hans Geerkens

18.00 uur  

H. Mis als jaardienst voor Jo en Nellie Coenjaerds-Keijdener en ouders Coenjaerds-Rouschop (stichting);

Jaardienst Sjir Cremer en Agnes Cremer-Vanhautem (stichting);

Jaardienst Tilly Deguelle-Cremers (stichting);

Ouders Etiënne en Annie Rompen-Mordang (stichting);

Jaardienst Pierre Plum;

Jaardienst ouders Vluggen-Baggen en Johan Vluggen;

Jaardienst José Hons-Horbach, ouders Käfer-Savelsberg en ouders Horbach-Lemlijn;

Jaardienst ouders Bosten-Mordant;

Gerard Prumpeler en dochter Susan (offergang);

Tiny Rouschop-Thewissen (offergang); Jan van Aerssen (offergang); Huub Delnoij-(offergang); Wiel en Maike Mohnen-Plum (offergang);

Maria Plum-Claessens (offergang);

Math Vluggen en overleden fam. vanwege verjaardag;

Ouders Tychon-Vincken, dochter Elly en zoon Pierre;

Uit dankbaarheid bij gelegenheid van 30 jarig huwelijk in liefde en gezondheid van Paul en Esther van Schie.

ZONDAG

28 oktober. Volkszang

09.15 uur

H. Mis voor alle parochianen

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen. Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.