Vieringen H.Mis Mechelen

Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Met ingang van 1 januari 2019 is er een belangrijke wijziging in de openingsuren. Vanaf dan is het parochiekantoor in de ochtenduren alleen nog de 1e maandag van de maand geopend.

Samenvattend:

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

 • de 1e maandag van de maand van 11.00 uur – 12.00 uur
 • iedere maandagavond van 19.30 uur – 20.30 uur.
 • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
 • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
 •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
 • Persoonlijk bezoek aan parochiekantoor tijdens openingsuren;
 • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
 • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij
 • mevr. Jeanny Houtermans-Franssen, vice voorzitter, 043-455 2010
 • mevr. Marlie Koonen-Vincken, coördinator, 043-455 1773.

Week 08:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 08/2019

ZATERDAG

16 februari. Saxofoonquartet

18.00 uur  

H. Mis als jaardienst voor Hub Hounjet

Jaardienst Jo Peltzer en Celly Peltzer-Vluggen en zoon Noël

Annie-Meertens-Kikken (offergang)

Ouders Sjeng en Netty Kicken-Hambeukers (offergang)

Sjeng Rouschop (offergang).

ZONDAG

17 februari  

09.15 uur        

H. Mis als zeswekendienst voor Jef Didden

Jaardienst Jo van Houtem en ouders Van Houtem-Wolfs

Jaardienst voor ouders Nacken-Smeets (stichting)

Annie Tychon-Lemmens (offergang)

Hub Lemmens (offergang)

Hub Delnoij (offergang).

MAANDAG

18 februari

18.00 uur

Gebedsdienst met dagafsluiting in van der Looy- zaaltje.

DONDERDAG

21 februari

19.00 uur

H. Mis voor alle parochianen

ZATERDAG

23 februari Opgeluistering door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor

m.m.v. CV De Breuzelère en JCVde Breuzelèèrkes

18.00 uur

H. Mis als zeswekendienst voor Mischa van Aerssen;

Jaardienst Rosalique Franssen-van Boxtel (stichting);

Jaardienst ouders Géron-Gerekens en overleden familieleden;

Paula Maassen-Hausoul (offergang);

Mia Klinkenberg-Cerfontein (offergang);

Tilly Deguelle-Cremers.

ZONDAG

24 februari

09.15 uur

H. Mis voor Jo Horbach

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen

de eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur en

elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 09:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 09/2019

ZATERDAG

23 februari   Opluistering door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor

m.m.v. CV De Breuzelère en JCV de Breuzelèèrkes

18.00 uur

H. Mis als zeswekendienst voor Mischa van Aerssen;

Jaardienst Rosalique Franssen-van Boxtel (stichting);

Jaardienst ouders Géron-Gerekens en overleden familieleden;

Paula Maassen-Hausoul (offergang);

Mia Klinkenberg-Cerfontein (offergang);

Tilly Deguelle-Cremers.).

ZONDAG

24 februari

09.15 uur

H. Mis voor Jo Horbach (offergang)

MAANDAG

25 februari

18.00 uur

Gebedsdienst met dagafsluiting in van der Looy-zaaltje.

DONDERDAG

28 februari

19.00 uur

H. Mis voor alle overleden parochianen

ZATERDAG

2 maart

18.00 uur

1e collecte voor het onderhoud van de kerk

H. Mis als jaardienst ouders Franssen-Mulleneers (stichting);

Jaardienst Marcel Franssen (stichting);

Jaardienst ouders Kempener-Drummen (offergang);

Sjeng Franssen (offergang)

ZONDAG

3 maart Carnavalszondag.

09.15 uur

1e collecte voor het onderhoud van de kerk

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen:

de eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur

en elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.