Vieringen H.Mis Mechelen

Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier vioor het bestellen van misintenties kunt u hier downloaden en daarna opsturen naar ( Adobe pdf bestand 214Kb groot)

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN


Week 29:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 29/2018

ZATERDAG

14 juli

18.00 uur

Jaardienst voor ouders Mathieu en Maria Smeets-Géron (stichting)

Jan van Aerssen (offergang);

Ouders Nagelhout en zoon Leo;

Zeswekendienst voor Annie Meertens-Kikken;

Jaardienst voor Pierre Loozen

ZONDAG

15 juli

09.15 uur

Annie Tychon-Lemmens (offergang)

MAANDAG

16 juli

19.00 uur

Gebedsdienst in het van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.

DONDERDAG

19 juli      

19.00 uur

H. Mis voor Nicolaas en Bep Biermans-Nix (stichting);

ouders Thijssen-Sluismans (offergang);

Wieza Frösch (offergang).

ZATERDAG

21 juli

18.00 uur

H.Mis als 1e jaardienst voor Minny Bertram-van Loo en voor echtgenoot Leo;

Leo en Louisa Drooghaag-Meijs (offergang);

Tini Rouschop-Thewissen (offergang);

Huub Delnoy (offergang);

Elly Pluijmakers-Rouschop (offergang);

Tilly Deguelle-Cremers.

Ouders Cratsborn-Pasmans en overleden familie.

ZONDAG

22 juli

09.15 uur

H. Mis voor mevr. M.E. Jaspers-Otten (offergang);

Ouders Mertens-Van der Linden (offergang).

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen. Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden


Week 30:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 30/2018

ZATERDAG

21 juli

18.00 uur

H.Mis als 1e jaardienst voor Minny Bertram-van Loo en voor echtgenoot Leo;

Leo en Louisa Drooghaag-Meijs (offergang);

Tini Rouschop-Thewissen (offergang);

Huub Delnoy (offergang);

Elly Pluijmakers-Rouschop (offergang);

Tilly Deguelle-Cremers.

Ouders Cratsborn-Pasmans en overleden familie

Jo Peltzer, Celly Peltzer-Vluggen en zoon Noël

ZONDAG

22 juli

09.15 uur

H. Mis voor mevr. M.E. Jaspers-Otten (offergang);

Ouders Mertens-vander Linden (offergang).

MAANDAG

23 juli

19.00 uur

Gebedsdienst in het van der Looy-zaaltje met rozenkrans

en dagafsluiting.

DONDERDAG

26 juli

19.00 uur

H. Mis voor alle parochianen

ZATERDAG

28 juli

18.00 uur

H.Mis voor Gerard Prumpeler en dochter Susan (offergang);

Jo Horbach (offergang)

Piet en Maike Vluggen-Stommen.

ZONDAG

29 juli

 

Geen H. Mis i.v.m. processie Slenaken

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden