Vieringen H.Mis Mechelen.

Donderdag  10.00 uur. ( Van der Looyzaaltje )

Zaterdag 18.00 uur.

Mededeling: Wijziging aanvangstijdstip van H. Mis op 28 mei (1e Pinkster- 
      dag)  in Mechelen  (Eerste H. Communieviering):
      Gewijzigd aanvangstijdstip: om 10.00 uur  (in plaats van 9.30 uur).

Bestelformulier misintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u, hier downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.Parochie informatie ( 2023 ).

"Met ingang van het jaar 2023 komt de de H.Mis op zondag om 09.15 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Mechelen te vervallen. Dit heeft ondermeer tot gevolg dat de gestichte (jaar-) diensten die normaliter op zondag zouden worden gehouden  door het parochiekantoor automatisch worden verplaatst naar de H.Mis op zaterdagavond om 18.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag. Mocht u de gestichte (jaar-) dienst naar een andere datum willen verplaatsen neem dan contact op met het parochiekantoor in Mechelen, bereikbaar onder 043 4551209 op woensdagavond tussen half acht (19.30 u) en half negen (20.30 u). B.g..g. 06 54764932

Reeds opgegeven misintenties voor de zondagsmis begin 2023 worden eveneens verplaatst naar de zaterdagavond voorafgaande aan de betreffende zondag. Indien dit niet gewenst is kunt u ook contact opnemen met het parochiekantoor."


Parochiekantoor.

Woensdagavond blijft het parochiekantoor gesloten en is enkel telefonisch tussen 19.30 en 20.30 uur bereikbaar op nummer 043-455 1209 of via mail pastoriemechelen@gmail.com

De bestelformulieren blijven in de hal van de kerk verkrijgbaar en zijn ook op de site

https://www.parochiesems.nl  / parochie Mechelen / vieringen H. Mis te downloaden.

Kapelaan Marthoma

Parochieraad Mechelen.

 Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

  • iedere woensdagavond  van 19.30 uur – 20.30 uur. ( Aleen telefonisch ). 
  • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
  • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
  •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
  • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
  • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij
  • dhr. Raymond Werker, mob. 06- 54 76 49 32

Week 22:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 22/2023

ZATERDAG

27 mei . H.Mis opgeluisterd door kerkelijk zangkoor

18.00

Jaardienst Roos en Wiel Vincken-Kikken (st.)

Jaardienst ouders Lousberg-de Lamboye, Hans, Betty en Walter (st.)

Jaardienst ouders Ernes-Vluggen, overleden familie en Alfons Kikken v.w. verjaardag

Mevrouw Prumpeler-Kikken (off.)

Hans Vincken (off.)

Tilly Deguelle-Cremers


ZONDAG

28 mei Hoogfeest van Pinksteren. 1e Heilige Communie

10.00 uur

H. Mis voor alle communicantjes en hun ouders, grootouders en familieleden


MAANDAG

29 mei   2e Pinksterdag          Rozenkransgebed vervalt

19.00 uur

H.Mis in EMSverband in Slenaken


DONDERDAG

1 juni  Geen H. Mis

 

 

ZATERDAG

3 juni                9e zondag door het jaar

18.00 uur

H.Mis als 1e jaardienst voor Lieske-Schwanen-Pleijers; 

jaardienst Wiel Schwanen en kleinzoon Kevin; 

jaardienst Jacques Kikken;

Funs Franssen (off); 

Trautje van Wersch-Mousset (off); 

Annie Snackers-Thijssen.

Collecte voor onderhoud kerk


ZONDAG

4 juni

13.00 u

Doopsel Floor Blezer

DONDERDAG

8 juni Geen H. Mis

 

 

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Op woensdagavond is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 23:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 23/2023

ZATERDAG

3 juni                9e zondag door het jaar

18.00

H.Mis als 1e jaardienst voor Lieske-Schwanen-Pleijers; 

jaardienst Wiel Schwanen en kleinzoon Kevin; 

jaardienst Jacques Kikken;

Funs Franssen (off); 

Trautje van Wersch-Mousset (off); 

Annie Snackers-Thijssen.

Collecte voor onderhoud kerk


ZONDAG

4 juni

13.00 uur

Doopsel Floor Blezer


DONDERDAG

8 juni  Geen H. Mis

 

 

ZATERDAG

10 juni               

18.00 uur

H.Mis als zeswekendienst voor Fieny Locht-Prumpeler


DONDERDAG

15 juni  Geen H. Mis

 

 

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Op woensdagavond is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.