Vieringen H.Mis Mechelen

Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier vioor het bestellen van misintenties kunt u hier downloaden en daarna opsturen naar ( Adobe pdf bestand 214Kb groot)

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN


 

Week 22:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

WEEK 22 / 2018

ZATERDAG

26 mei Dankmis communicanten.

16.00 uur H. Doopsel:

Sepp Franssen.

18.00 uur H. Mis:

Gerard Prumpeler en dochter Susan (offergang);

Yvonne Géron-Hollands (offergang);

Jaardienst Maria Biermans (stichting);

Jaardienst ouders Lousberg-de Lamboije,

dochter Betty en zonen Hans en Walter (stichting);

Jaardienst Saskia Steijns;

Jaardienst ouders Hupperetz-Smeets;

Jaardienst John Lardinois;

Piet en Maike Vluggen-Stommen.

   

ZONDAG

27 mei Hoogfeest Heilige Drie-eenheid.

Opluistering door volkszang.

9.15 uur H. Mis:

Annie Tychon-Lemmens (offergang).

   

MAANDAG

28 mei

19.00 uur gebedsdienst

Rozenkransgebed en dagafsluiting.

   

DONDERDAG

Sacramentsdag - Feest Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

Mis voor de parochies Epen Mechelen en Slenaken.

10.00 uur H. Mis:

Voor het welzijn van onze parochie;

Voor de overledenen van onze parochie

   

ZATERDAG

2 juni

Opluistering door Mannenkoor Lauwerkrans.

18.00 uur H. Mis:

Zeswekendienst Maria Plum-Claassens;

Eerste Jaardienst Sjaak Kikken;

Jaardienst Paul van der Heijden en

overleden familie Van der Heijden;

Ouders Kempener-Drummen (offergang);

Sjeng Franssen (offergang);

   

ZONDAG

3 juni Hoogfeest Sacramentsdag.

Opluistering door Schola Cantorum.

9.15 uur H. Mis:

Jaardienst Laurent en Jeannette LHomme-Huls.

   

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het persoonlijk opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen. Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.


Week 25:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 25/2018

ZATERDAG

16 juni     Volkszang.

18.00 uur

H. Mis voor Leo en Louisa Drooghaag-Meijs (offergang);

Tini Rouschop-Thewissen (offergang);

Huub Delnoij vanwege buurt;

Ouders Ploemen-Deckers;

Ouders Cratsborn-Pasmans en overleden familie

ZONDAG

17 juni    

10.00 uur

H. Mis voor Jo Schijen (offergang);

Wiel en Maike Mohnen-Plum (offergang);

Ouders Mertens- v.d. Linden (offergang)..

MAANDAG

18 juni

19.00 uur

Gebedsdienst in het van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.

DONDERDAG

21 juni      

09.00 uur

Kerk en koper poetsen

19.00 uur

Toediening H. Vormsel

H. Mis voor Wieza Frosch (offergang);

Herman Heijnen en Agnes Saat.

ZATERDAG

23 juni    

18.00 uur

H.Mis als jaardienst voor Familie Pappers-Geron (stichting);

Jaardienst ouders Nix-Hamers;

Jan Hamers (stichting);

Huub Delnoij (offergang);

Tilly Deguelle-Cremers;

Jan van Aerssen vw verjaardag.

ZONDAG

24 juni   Processiezondag; Hoogfeest H.Johannes de Doper

9.30 uur

Omstreeks 10.30 u.

vertrek processie.

H.Mis in de Wienberg Opluistering door Gemengd Kerkelijk Zangkoor

en Harmonie

Jaardienst voor ouders Maas-Hupperetz;

Annie Tychon-Lemmens (offergang);

Gerard Prumpeler en dochter Susan (offergang);

Ouders Hochs-Nacken (offergang);

Ouders Mousset-Oostenbach en Bertha Mousset;

Ouders van Wersch-Eschweiler, Sjir van Wersch en pater Jacques van Wersch

Ouders van Wersch-Vincken

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden