Vieringen H.Mis Mechelen.

Donderdag  10.00 uur. ( Van der Looyzaaltje )

Zaterdag 18.00 uur.


Bestelformulier misintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u, hier downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.Parochie informatie ( 2023 ).

"Met ingang van het jaar 2023 komt de de H.Mis op zondag om 09.15 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Mechelen te vervallen. Dit heeft ondermeer tot gevolg dat de gestichte (jaar-) diensten die normaliter op zondag zouden worden gehouden  door het parochiekantoor automatisch worden verplaatst naar de H.Mis op zaterdagavond om 18.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag. Mocht u de gestichte (jaar-) dienst naar een andere datum willen verplaatsen neem dan contact op met het parochiekantoor in Mechelen, bereikbaar onder 043 4551209 op woensdagavond tussen half acht (19.30 u) en half negen (20.30 u). B.g..g. 06 54764932

Reeds opgegeven misintenties voor de zondagsmis begin 2023 worden eveneens verplaatst naar de zaterdagavond voorafgaande aan de betreffende zondag. Indien dit niet gewenst is kunt u ook contact opnemen met het parochiekantoor."


Parochiekantoor.

Woensdagavond blijft het parochiekantoor gesloten en is enkel telefonisch tussen 19.30 en 20.30 uur bereikbaar op nummer 043-455 1209 of via mail pastoriemechelen@gmail.com

De bestelformulieren blijven in de hal van de kerk verkrijgbaar en zijn ook op de site

https://www.parochiesems.nl  / parochie Mechelen / vieringen H. Mis te downloaden.

Kapelaan Marthoma

Parochieraad Mechelen.

 


Orde van Dienst Uitvaartplechtigheid.

1. Intocht met overledene door het middenpad naar voren – Muziek.

   Vraag: begeleiden familieleden daarbij ?

2. Vooraan aangekomen staan zes kaarsen om de baar opgesteld.

    Vraag: steken (max.6) familieleden in stilte deze kaarsen aan ?

3. Welkom pastoor en Openingsgebed.

    Vraag: spreekt nog iemand ?

4. Eerste Lezing

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

5. Muziek.

6. Tweede Lezing pastoor.

7. Toespraak pastoor of Memoriam door iemand van de familie.

    Vraag: indien ik dit doe, kunt u mij dan een levensbeschrijving doorsturen, waaruit ik
    bouwstenen ontnemen kan ?

8. Voorbede.

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

9. Muziek.

10. Absoute: laatste gebeden met wierook en wijwater.

      Onze Vader – Wees Gegroet.

11. Ophangen van het Gedachteniskruisje.

      Vraag: wie wil dit doen ? Welke naam dient op het kruisje te komen staan ?

12. Dankwoord en Zegen.

13. Laatste Afscheid – Muziek.Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

  • iedere woensdagavond  van 19.30 uur – 20.30 uur. ( Aleen telefonisch ). 
  • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
  • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
  •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
  • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
  • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij
  • dhr. Raymond Werker, mob. 06- 54 76 49 32

Week 04:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 04/2023

ZATERDAG

21 januari    3e zondag door het jaar

Opluistering Mechels Vocaal Ensemble

18.00 uur

Jaardienst voor Jo en Celly Pelzer-Vluggen en zoon Noël

H. Mis voor Egid Cratsborn (off.);

Tilly Deguelle-Cremers.


DONDERDAG

26 januari  H. Mis van der Looyzaaltje,

10.00 uur

voor alle zieke parochianen


ZATERDAG

28 januari 4e zondag door het jaar, Kerkelijk Zangkoor Volkszang

18.00 uur

jaardienst voor Tonia Hochs-Huijnen (st);

jaardienst overleden echtpaar Nicolaas en Bep Biermans-Nix (st); jaardienst Charles en Mayke Ramaekers-Van Wersch (st);

Erwin Finken (off);

ouders Heiligers-Laven en kleinzoon Kevin

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Op woensdagavond is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 05:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 05/2023

ZATERDAG

28 januari 4e zondag door het jaar, Kerkelijk Zangkoor Volkszang

18.00 uur

jaardienst voor Tonia Hochs-Huijnen (st);

jaardienst overleden echtpaar Nicolaas en Bep Biermans-Nix (st); jaardienst Charles en Mayke Ramaekers-Van Wersch (st);

Erwin Finken (off);

ouders Heiligers-Laven en kleinzoon Kevin

 

DONDERDAG

2 februari 10.00 uur Van der Looyzaaltje. Maria Lichtmis

10.00 uur

H. Mis ter ere van Opdracht van de Heer in de tempel.

 

ZATERDAG

4 februari 5e zondag door het jaar, zang Gregoriaans

18.00 uur

Zeswekendienst Annie Loo-van Wersch;

1e jaardienst Jeff Sluysmans;

Jaardienst Pierre en Toos van Horne en uit dankbaarheid (st.);

Jaardienst Johan en Mia Boltong-Grond (st.);

Funs Franssen (off.);

Lieske Schwanen-Pleyers (off.);

Annie Snackers-Thijssen;

Jan Claessens.

Collecte onderhoud kerk.

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Op woensdagavond is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.