Vieringen H.Mis Mechelen.

Zaterdag 18.00 uur.

Zondag 9.15 uur.


Bestelformulier misintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier  downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


Parochiekantoor.

Woensdagavond blijft het parochiekantoor gesloten en is enkel telefonisch tussen 19.30 en 20.30 uur bereikbaar op nummer 043-455 1209 of via mail pastoriemechelen@gmail.com

De bestelformulieren blijven in de hal van de kerk verkrijgbaar en zijn ook op de site

https://www.parochiesems.nl  / parochie Mechelen / vieringen H. Mis te downloaden.

Kapelaan Marthoma

Parochieraad Mechelen

 


Orde van Dienst Uitvaartplechtigheid.

1. Intocht met overledene door het middenpad naar voren – Muziek.

   Vraag: begeleiden familieleden daarbij ?

2. Vooraan aangekomen staan zes kaarsen om de baar opgesteld.

    Vraag: steken (max.6) familieleden in stilte deze kaarsen aan ?

3. Welkom pastoor en Openingsgebed.

    Vraag: spreekt nog iemand ?

4. Eerste Lezing

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

5. Muziek.

6. Tweede Lezing pastoor.

7. Toespraak pastoor of Memoriam door iemand van de familie.

    Vraag: indien ik dit doe, kunt u mij dan een levensbeschrijving doorsturen, waaruit ik
    bouwstenen ontnemen kan ?

8. Voorbede.

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

9. Muziek.

10. Absoute: laatste gebeden met wierook en wijwater.

      Onze Vader – Wees Gegroet.

11. Ophangen van het Gedachteniskruisje.

      Vraag: wie wil dit doen ? Welke naam dient op het kruisje te komen staan ?

12. Dankwoord en Zegen.

13. Laatste Afscheid – Muziek.Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

  • iedere woensdagavond  van 19.30 uur – 20.30 uur. ( Aleen telefonisch ). 
  • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
  • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
  •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
  • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
  • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij
  • dhr. Raymond Werker, mob. 06- 54 76 49 32

Week 39:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 39/2022

ZATERDAG

24 september         Opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk Zangkoor.

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor Harry Duijsings;

jaardienst Jo Schijen;

jaardienst Mia Lemmens-Vluggen v.w. verjaardag en jaardienst Wiel Lemmens en dochter Helma;

Mischa van Aerssen (off);

Egid Cratsborn (off);

Hub Lemmens;

Tilly Degeulle-Cremers;

ouders Wenders-Schaeks; 

Dankdienst voor alle kerkvrijwilligers en voor alle recent overleden kerkvrijwilligers m.n. Jan Claessens, Giel Senden, Jo Wierts, Raymond Houtermans, Annie Botterweck-Koot, Ton Deckers en Magda Thijssen-Braun.


ZONDAG

25 september

09.15 uur

H. Mis voor ouders Didden-Notermans (off);

Raymond Houtermans (off).


DONDERDAG

29 September

19.00 uur

H. Mis ter ere van de Aartsengelen Michaël, Gabriël en Raphael.


ZATERDAG

1 oktober        

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor Adolf en Klara Kockelkoren-van Loo (st.); jaardienst ouders Ploemen-Vincken (st.);

jaardienst ouders Rademacher-Hissel,  zoon Hub en overleden familie (st);

jaardienst ouders Prumpeler-Gulpen en familie;

Christien Wolters – Smeets (off).


ZONDAG

2 oktober  Opgeluisterd door M.V.E.

09.15 uur

H.Mis als jaardienst voor Lambert en Gretha Lindelauf-Radermacher; jaardienst Vincent Lindelauf (st.);

Lieske Schwanen-Pleijers.


DONDERDAG

6 oktober

19.00 uur

H.Mis voor allen die in nood verkeren.

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Op woensdagavond is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

 

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 41:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 41/2022

ZATERDAG

8 oktober        

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor ouders Cox-Duijzings en Netty Cox (st); jaardienst Jan Willems;

Jeff Sluysmans (off).


ZONDAG

9 oktober 

09.15 uur

H.Mis als jaardienst voor ouders Rocks-Lemlijn (st);

 jaardienst Jef en Maike Vincken-Jeanné (st).

 

DONDERDAG

13 oktober

19.00 uur

H. Mis voor allen die in nood verkeren.

 

ZATERDAG

15 oktober                              Gregoriaans

18.00 uur

H.Mis als  jaardienst voor Sjuf Hocks (st.);

1e jaardienst Margriet Houben-Kohl en overleden familieleden;

jaardienst Trees Ploemen-Lousberg en ouders Ploemen-Schlembach;  Madeleine Rompen-Kikken (off.);

André Rademacher v.w. broer en zussen;

Jan Claessens;

Sjef Kohl vw verjaardag


ZONDAG

16 oktober

09.15 uur

H.Mis voor Annie Snackers-Thijssen v.w. verjaardag


DONDERDAG

20 oktober

19.00 uur

H.Mis voor alle parochianen

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Op woensdagavond is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.