Vieringen H.Mis Mechelen.

Zaterdag 18.00 uur.

Zondag 9.15 uur.


Bestelformulier misintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier  downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


Parochiekantoor.

Woensdagavond blijft het parochiekantoor gesloten en is enkel telefonisch tussen 19.30 en 20.30 uur bereikbaar op nummer 043-455 1209 of via mail pastoriemechelen@gmail.com

De bestelformulieren blijven in de hal van de kerk verkrijgbaar en zijn ook op de site

https://www.parochiesems.nl  / parochie Mechelen / vieringen H. Mis te downloaden.

Kapelaan Marthoma

Parochieraad Mechelen

 


Orde van Dienst Uitvaartplechtigheid.

1. Intocht met overledene door het middenpad naar voren – Muziek.

   Vraag: begeleiden familieleden daarbij ?

2. Vooraan aangekomen staan zes kaarsen om de baar opgesteld.

    Vraag: steken (max.6) familieleden in stilte deze kaarsen aan ?

3. Welkom pastoor en Openingsgebed.

    Vraag: spreekt nog iemand ?

4. Eerste Lezing

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

5. Muziek.

6. Tweede Lezing pastoor.

7. Toespraak pastoor of Memoriam door iemand van de familie.

    Vraag: indien ik dit doe, kunt u mij dan een levensbeschrijving doorsturen, waaruit ik
    bouwstenen ontnemen kan ?

8. Voorbede.

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

9. Muziek.

10. Absoute: laatste gebeden met wierook en wijwater.

      Onze Vader – Wees Gegroet.

11. Ophangen van het Gedachteniskruisje.

      Vraag: wie wil dit doen ? Welke naam dient op het kruisje te komen staan ?

12. Dankwoord en Zegen.

13. Laatste Afscheid – Muziek.Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

  • iedere woensdagavond  van 19.30 uur – 20.30 uur. ( Aleen telefonisch ). 
  • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
  • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
  •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
  • Persoonlijk bezoek aan parochiekantoor tijdens openingsuren op maandag;
  • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
  • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij
  • dhr. Raymond Werker, mob. 06- 54 76 49 32


Week 20:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 20/2022

 

ZATERDAG

14 mei

18.00 uur

H. Mis als 1e jaardienst voor Emile Vanderheijden senior;

jaardienst  Leo en Louisa Drooghaag- Meijs (st);

 jaardienst Emile Vanderheijden junior (st);

 jaardienst Elly Vanderheijden-Bessems (st);

 jaardienst Frans Vanderheiden (st);

 jaardienst echtpaar Alphons en Mia Mertens-Van der Linden (st);

jaardienst Hub Loo;

jaardienst ouders Ernes-Vluggen en overleden familie;

Johan Vluggen (off); 

Jo Hesdal.


ZONDAG

15 mei          5e zondag van Pasen    H.Mis opgeluisterd door Schutterij.            

09.30 uur

H. Mis voor leden en overleden leden van schutterij St. Sebastianus en het welslagen van het schutterseizoen;

Etienne en Annie Rompen Mordang.


DONDERDAG

19 mei

19.00 uur

H. Mis voor vrede op aarde

 

ZATERDAG

21 mei

18.00 uur

H Mis als zeswekendienst voor de heer E.Finken;

zeswekendienst voor Egid Cratsborn;

jaardienst voor Hubert en Trautje Wauthele-Schaefer (st.);

jaardienst ouders Lucassen-Janssen (st);

3e jaardienst Sjef Kohl;

Rig Kikken (off.);

Tilly Deguelle-Cremers;

 

ZONDAG

22 mei 6e zondag van Pasen

 09.15 uur

H.Mis voor Odiel Velraeds (off.)

De vastenactie 2022 heeft in de parochie Mechelen € 509,03 opgebracht.

Namens het Missiecomité hartelijk dank voor Uw gave, 

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Het parochiekantoor op maandagmorgen is weer geopend vanaf maandag 6 maart van 11.00 tot 12.00 uur.

Op woensdagavond is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan  nog steeds schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 21:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 21/2022

ZATERDAG

21 mei

18.00 uur

H Mis als zeswekendienst voor de heer E.Finken;

zeswekendienst voor Egid Cratsborn;

jaardienst voor Hubert en Trautje Wauthele-Schaefer (st.);

jaardienst ouders Lucassen-Janssen (st);

3e jaardienst Sjef Kohl;

Jaardienst Marjo Janssen-Deckers;

Rig Kikken (off.);

Tilly Deguelle-Cremers;


ZONDAG

22 mei 6e zondag van Pasen        

09.15 uur

H.Mis voor Odiel Velraeds (off.)

 

DONDERDAG

26 mei Zang  Gemengd Koor St Gregorius. Hemelvaart Hoogfeest van de Heer

9.15 uur

H. Mis voor de zieken van onze parochie.


ZATERDAG

28 mei Kerkelijk zangkoor

18.00 uur

H. Mis als  jaardienst voor ouders Lousberg-Delamboye (st) en voor Hans, Betty en Walter Lousberg;

Jaardienst Jacques Kikken;

 Alfons Kikken.

 

ZONDAG

29 mei 7e zondag van Pasen. Pinksternoveen

 09.15 uur

H. Mis ter ere van de Heilige Maagd Maria.

 

 De vastenactie 2022 heeft in de parochie Mechelen € 509,03 opgebracht.

Namens het Missiecomité hartelijk dank voor Uw gave, 

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Het parochiekantoor op maandagmorgen is weer geopend vanaf maandag 6 maart van 11.00 tot 12.00 uur.

Op woensdagavond is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan  nog steeds schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


.