Vieringen H.Mis Mechelen

 

Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Met ingang van 1 januari 2019 is er een belangrijke wijziging in de openingsuren. Vanaf dan is het parochiekantoor in de ochtenduren alleen nog de 1e maandag van de maand geopend.

Samenvattend:

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

 • de 1e maandag van de maand van 11.00 uur – 12.00 uur
 • iedere maandagavond van 19.30 uur – 20.30 uur.
 • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
 • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
 •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
 • Persoonlijk bezoek aan parochiekantoor tijdens openingsuren;
 • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
 • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij
 • mevr. Jeanny Houtermans-Franssen, vice voorzitter, 043-455 2010
 • mevr. Marlie Koonen-Vincken, coördinator, 043-455 1773.

Mechelen, april 2019

Tijdelijke wijziging kerkdiensten

In verband met ziekte van Z.E.H. pastoor R. van den Berg zullen voorlopig de H.H. Missen op donderdagavond komen te vervallen. Opgegeven misintenties zullen worden verplaatst naar de zaterdagavond daaropvolgend.

Graag maken wij u attent op de gebedsavond in het Van der Looyzaaltje. Elke maandagavond om 19.00 uur is er gelegenheid om samen een rozenhoedje te bidden en in gebed de dag af te sluiten. Toegang is voor iedereen vrij.

Een overzicht van de actuele kerkdiensten vindt u in de weekbladen, in de hal van de kerk en op de site www.parochiesems.nl

Parochieraad Mechelen.

 


Week 24:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 24/2019

ZATERDAG

8 juni

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor ouders Schijen – Maas (stichting);

Jaardienst Wiel Vincken (stichting);

Jaardienst Annie Meertens – Kikken;

Jaardienst ouders Mohr – Schins;

Ouders Claessens – Frijns (stichting);

Echtpaar Biermans – Nix (stichting);

Sjeng Rouschop (offergang).

 

 

ZONDAG

9 juni   Hoogfeest van Pinksteren   1e H. Communie

 

10.00 uur

H. Mis voor Hub Lemmens (offergang);

Jef Didden (offergang);

Jef Mordant.

 

MAANDAG

10 juni tweede Pinksterdag

10.00 uur

H. Mis voor de EMS parochies te EPEN.

(geen H. Mis in Mechelen)

DONDERDAG

13 juni.

19.00 uur

Dankviering communicantjes

ZATERDAG

15 juni

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor ouders Ploemen-Deckers;

Jo Schijen (offergang);

Antje Ploemen-Noteborn (offergang);

Hub Lemmens (offergang);

Greta Lindelauf – Radermacher (offergang);

Jef Mordant;

Tiny Rouschop-Thewissen en Mayke Rouschop.

ZONDAG

16 juni Zang Gregoriaans.

09.15 uur

H. Mis voor ouders Mertens-van der Linden.

  

In verband met ziekte en afwezigheid van de Z.E.H. pastoor R. van den Berg kunt u tijdelijk terecht :

 • Voor pastorale aangelegenheden bij mevrouw Marlie Koonen-Vincken, Meester Beukenweg 2, Mechelen. Telefoon 043-4551773
 • Voor aangelegenheden rondom uitvaart en begraafplaats bij de heer Huub Colen, Pastoor Ruttenstraat 12, Mechelen. Telefoon 043-4552194

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen de

eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur en elke maandagavond

van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 25:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 25/2019

 

ZATERDAG

15 juni

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor ouders Ploemen-Deckers;

Jo Schijen (offergang);

Antje Ploemen-Noteborn (offergang);

Hub Lemmens (offergang);

Greta Lindelauf – Radermacher (offergang);

Jef Mordant;

Tiny Rouschop-Thewissen en Mayke Rouschop

 

 

ZONDAG

16 juni Zang Gregoriaans.

 

09.15 uur

H. Mis voor ouders Mertens-van der Linden.

 

MAANDAG

17 juni

19.00 uur

Gebedsdienst met dagafsluiting in van der Looy- zaaltje.

DONDERDAG

20 juni. Kerk en koper poetsen

 

H. Mis vervalt.

ZATERDAG

22 juni

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor overledenen familie Pappers – Géron (stichting);

Jan Hamers (stichting);

Mia Klinkenberg – Cerfontein (offergang);

Jan Vluggen (offergang);

Tilly Deguelle – Cremers;

Ouders Cratsborn – Pasmans en overleden familie;

Jan v. Aerssen vw verjaardag en kleinzoon Mischa v. Aerssen;

Tot zekere intentie.

ZONDAG

23 juni

09.30 uur, vertrek

processie

Sacramentsprocessie. Plechtige hoogmis ter ere van Sint Jan.

Zang G.K.Z. St.- Gregorius.

± 10.30

H. Mis voor Annie Tychon – Lemmens (offergang);

Ouders Hochs – Nacken (offergang);

Hub Lemmens (offergang);

Ouders Mousset – Oostenbach en Bertha Mousset;

Ouders Van Wersch – Eschweiler en overleden kinderen;

Ouders Van Wersch – Vincken.

In verband met ziekte en afwezigheid van de Z.E.H. pastoor R. van den Berg kunt u tijdelijk terecht :

 • Voor pastorale aangelegenheden bij mevrouw Marlie Koonen-Vincken, Meester Beukenweg 2, Mechelen. Telefoon 043-4551773.
 • Voor aangelegenheden rondom uitvaart en begraafplaats bij de heer Huub Colen, Pastoor Ruttenstraat 12, Mechelen. Telefoon 043-4552194.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen op

            de eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur

            en elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.