Vieringen H.Mis Mechelen


Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Met ingang van 1 januari 2019 is er een belangrijke wijziging in de openingsuren. Vanaf dan is het parochiekantoor in de ochtenduren alleen nog de 1e maandag van de maand geopend.

Samenvattend:

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

 • de 1e maandag van de maand van 11.00 uur – 12.00 uur
 • iedere maandagavond van 19.30 uur – 20.30 uur.
 • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
 • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
 •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
 • Persoonlijk bezoek aan parochiekantoor tijdens openingsuren;
 • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
 • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij
 • mevr. Jeanny Houtermans-Franssen, vice voorzitter, 043-455 2010
 • mevr. Marlie Koonen-Vincken, coördinator, 043-455 1773.

Mechelen,  augustus  2019.

Onze pastoor, Z.E.H. Rick van den Berg, heeft zijn werkzaamheden per 1 augustus weer hervat. Om hem in de gelegenheid te stellen in alle rust (voor zover mogelijk) aan zijn herstel te werken, is samen met hem besloten dat de H.H. Missen op de weekdagen komen te vervallen. Enkele uitzonderingen:

Geplande H.H. Missen door de week:

Donderdag 29 augustus sterfdag H. Johannes de Doper

            19.00 uur H. Mis in het Van der Looy-zaaltje.

Dinsdag 1 oktober feestdag H. Theresia van Lisieux

            19.00 uur H. Mis in de Theresiakapel in de kerk.

Donderdag 19 december Avondmis met Boeteviering EMS

            19.00 uur H. Mis in het Van der Looy-zaaltje.

Parochieraad Mechelen.


Week 34:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 34/2019

ZATERDAG

17 augustus. Zegening van de kruiden

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor ouders Deguelle-Vluggen (stichting);

Jaardienst Maike Rouschop;

Jaardienst Lambert Lindelauf;

Greta Lindelauf-Radermacher (offergang);

Tilly Deguelle-Cremers;

Ouders Hocks-Spobeck;

Leo Meentz vw verjaardag;

Huub Loo vw verjaardag.

 

 

ZONDAG

18 augustus. Zegening van de kruiden; opluistering: Schola Cantorum

 

09.15uur.

H. Mis als jaardienst voor Johan en Mia Boltong-Grond (stichting);

Hub Lemmens (offergang);

Annie Tychon-Lemmens (offergang).

 

MAANDAG

19 augustus

19.00 uur

Gebedsdienst met dagafsluiting in van der Looy- zaaltje.

DONDERDAG

22 augustus

19.30 uur

Geen H. Mis.

ZATERDAG

24 augustus

18.00 uur

H. Mis voor Tiny Rouschop-Thewissen;

Sjeng Rouschop (offergang);

Ger Schijen (offergang).

ZONDAG

25 augustus  

09.15 uur

Geen H. Mis i.v.m. processie te Epen.

  

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

 

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen

de eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur

en elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 35:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 35/2019

ZATERDAG

24 augustus. Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor.

18.00 uur

H. Mis voor Tiny Rouschop-Thewissen;

Sjeng Rouschop (offergang);

Ger Schijen (offergang).

 

 

ZONDAG

25 augustus. H. Mis vervalt i.v.m. processie te Epen

 

MAANDAG

26 augustus

19.00 uur

Gebedsdienst met dagafsluiting in van der Looy- zaaltje.

DONDERDAG

29 augustus. Sterfdag H. Johannes de Doper.

19.30 uur

H. Mis ter verering van de H. Johannes de Doper

en uit dankbaarheid (st.);

Jaardienst Francien Vluggen-Cornelissen;

 

Ouders Hartmans-Vincken.

ZATERDAG

31 augustus. Opgeluisterd door Schola Cantorum.

18.00 uur

H. Mis als zeswekendienst voor Michel van Loo;

Jaardienst voor Gerard Ploemen (st.);

Antje Ploemen-Noteborn (off.)

Paula Maassen-Hausoul;

Een bijzondere intentie.

ZONDAG

1 september.

09.15 uur

H. Mis als jaardienst voor ouders Janssen-Thewissen;

Jaardienst ouders Mertens-van der Linden;

Jaardienst Maria Beckers-Aussems.

 

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

 

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen

de eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur

en elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.