Kerkbestuur EMS

Binnen de Parochiefederatie-EMS hebben de R.K. parochies van Epen, Mechelen en Slenaken éénzelfde gezamenlijk kerkbestuur. Voor de dagelijkse gang van zaken heeft iedere parochie daarbij zelf een eigen parochieraad / (parochiecommissie).

                 
KERKBESTUUR van de EMS-parochies  
  Functie Naam en contactgegevens  
   Voorzitter   Pastoor-deken P. Bronneberg, Kapelaan Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen
      Tel: 043-4501226;  E-mail: pbronneberg@ziggo.nl
   Vice-voorzitter   Mw. Gerjo Pecher - Dimmedal  -  (Epen)    
      Tel: 043-4553757 ; E-mail: phpecher@hotmail.com  
   Secretaris   Dhr. Guil Lemmerlijn  -  (Slenaken)    
      Tel: 06 22 34 86 57 ;  E-mail: g.lemmerlijn@kpnmail.nl
   Penningmeester   Mw. Anita Klinkenberg - Eijdems  -  (Mechelen)  
      Tel: 043-4553420 ;  E-mail: atinaanita@online.nl   
   Overige     Dhr. Huub Colen  -  (Mechelen)    
   Bestuursleden   Mw. Kathy Fischer  -  (Slenaken) E-mail: fischerk577@gmail.com    
      Dhr. Hennie Piters  -  (Epen) E-mail: h.piters@ziggo .nl
Tel: 06- 18167095
     
  Kerkbestuur EMS:              
  Secretariaatsadres   Waterstraat 4, 6277 NH Slenaken / tel: 043-4573228  
  E-mail:     parochiesems@gmail.com      
  Telefoon:    043-4573228