Kerkbestuur Mechelen

Pastorale zorg: Voor alle pastorale zorg contact opnemen met tel. 043-457 3234  / 043-450 1226

KERKBESTUUR
Functie Naam en contactgegevens
Voorzitter   Pastoor-deken P. Bronneberg, Kapelaan Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen
      Tel: 043-4501226;  E-mail: pbronneberg@ziggo.nl
Vice-voorzitter   Mw. Gerjo Pecher - Dimmedal  -  (Epen)  
      Tel: 043-4553757 ; E-mail: phpecher@hotmail.com  
Secretaris   Dhr. Guil Lemmerlijn  -  (Slenaken)    
      Tel: 06 22 34 86 57 ;  E-mail: g.lemmerlijn@kpnmail.nl
Penningmeester   Mw. Anita Klinkenberg - Eijdems  -  (Mechelen)  
      Tel: 06 13 96 42 78 ;  E-mail: atinaanita@online.nl   
Overige     Dhr. Huub Colen  -  (Mechelen)    
bestuursleden   Mw. Kathy Fischer  -  (Slenaken)  E-mail: fischerk577@gmail.com
     
Dhr. Hennie Piters  -  (Epen) E-mail: h.piters@ziggo.nl
 
Kerkbestuur EMS:  Secretariaatsadres   Waterstraat 4, 6277 NH Slenaken 

emsparochies@gmail.com

 
E-mail:    
Overige contactpersonen MECHELEN Naam en contact-informatie voor de PAROCHIE H. JOHANNES de DOPER - MECHELEN
  
Secretariaatsadres   Parochie H. Johannes de Doper    
Parochie Mechelen   Heerenhofweg 4, 6281 AR Mechelen    
           
Bankrekening   NL17  RABO  0132  2044  44      
Parochie Mechelen   t.n.v.  R.K. Parochie Mechelen   
Hoofd kosterteam   Dhr. Lei Koonen ,  Tel: 043-4551773    
      E-mail:  leikoonen@hetnet.nl      
Kerkhofbeheerder   Dhr. Huub Colen,  Tel:  043- 4552194    
      E-mail:  huubcolen@gmail.com    
H. Missen   Parochiekantoor  /  Tel: 043-4551209 woensdag. 19.30 - 20.30 u ( telefonisch )
      E-mail:  pastoriemechelen@gmail.com    
Contactpersoon   vacature.    
parochieraad         
Parochiekantoor   Heerenhofweg 4, 6281 AR Mechelen;  Tel: 043-4551209
      pastoriemechelen@gmail.com    
PAROCHIERAAD  MECHELEN
Onder het kerkbestuur heeft de parochie van de H. Johannes de Doper in Mechelen een eigen parochieraad. Die is belast met de zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de parochie in Mechelen.De parochieraad bestaat verder uit: Pastoor - deken P. Bronneberg, Huub Colen, Anita Klinkenberg-Eijdems, Hub Hounjet, en Raymond Werker.