Werkgroepen Mechelen


Vrijwilligersgroepen parochie Mechelen / november 2021

In en rond de kerk zijn steeds weer een groot aantal vrijwilligers actief. De werkzaamheden zijn heel divers. Sommige vrijwilligers zijn elke week actief; van anderen wordt incidenteel hulp ingeroepen. Echter, in het grote geheel is iedereen van belang. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom, want vele handen maken immers licht werk! Spreekt een van onderstaande items u aan, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Avondwake
De avondwakegroep is een vaste groep van dames die bij toerbeurt de avondwake voorafgaand aan een uitvaart verzorgen. Aanspreekpunt is kaplaan Marthoma.

Bloemversiering
Deze dames zorgen voor passende altaarversiering en andere bloemversieringen in de kerk. Zij verrichten hun activiteiten naar eigen inzicht. 

Collectanten en lectoren
Deze dames en heren zijn alleen in het weekeinde actief en ze rouleren volgens schema. Coördinator is de heer Lei Koonen.

Gebedsdienst maandagavond
De gebedsdienst in het Van der Looyzaaltje wordt voorgegaan door vrijwilligers. Vaste krachten zijn o.a. mevrouw Truus Heinen-Saat.

Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Het G.K.Z. bestaat uit vrijwilligers in te delen in drie groepen:

  • Gemengd Koor. Dames en heren die meerstemmige missen en liederen instuderen om uit te voeren bij Hoogfeestdagen.
  • Schola Cantorum. Heren die Latijnse gezangen instuderen; uitvoeringen van zowel vaste als wisselende Latijnse gezangen tijdens diverse H. Missen.
  • Begrafeniskoor. Dames en heren die de uitvaarten vocaal opluisteren.
  • De volkszang wordt verzorgd door vrijwilligers uit alle geledingen. Contactpersoon is mevrouw Marjo Olischlager-Brouns.


Kerkhofbeheer
Op beide begraafplaatsen zijn containers geplaatst bestemd voor het afval van de graven. Deze containers worden door vrijwilligers op de daarvoor bestemde ophaaldag aan de wegkant gezet.Ook is er een groep mannen enkele keren per jaar op afroep actief op onze begraafplaatsen: graven ruimen, paden bijwerken enz. (Niet te verwarren met het begraafplaats onderhoud. Hiervoor is een hovenierbedrijf ingeschakeld.) Coördinator is de kerkhofbeheerder Huub Colen.

Kerkpoetsen en koperpoetsen
Vrijwilligers van de kerkpoetsploeg zijn dames en heren die circa 1 x per 6 weken op donderdagmorgen tijd vrij maken om de kerk te poetsen: zuigen, vegen, stoffen, dweilen enz. Met vanzelfsprekend een gezellige koffiepauze.De dames die koperpoetsen doen dit voor Hoogfeestdagen zoals Pasen en Kerstmis. Zij kunnen, zittend, het koper- en zilverwerk van de kerk poetsen. De voorwerpen worden voor hen klaargezet en worden na afloop ook weer terug op hun plek gezet.

Kerstmis
Kerststal.
In de voorbereiding op kerstmis wordt in de kerk de kerststal opgezet. Dozen en kisten moeten van de zolder gehaald en met beleid worden uitgepakt (en bij opruimen ook weer worden ingepakt). Er wordt in de Theresiakapel een stellage gebouwd omringd met dennenbomen. Ook aan weerszijde van het hoofdaltaar worden dennenbomen geplaatst. Die moeten worden gehaald en versjouwd. Dit alles gebeurt o.l.v. de heer Hub Hounjet.

Kinderviering met kerstspel en kinderkoortje.
Op 24 december is er ’s middags om 16.00 uur een Woord- en Communiedienst speciaal voor kinderen met hun ouders. Onderdeel van deze kinderviering is het kerstspel opgevoerd door leerlingen van de basisschool. De dienst wordt opgeluisterd door een ad hoc kinderkoortje. Hiervoor zijn ouders al weken van te voren in de weer. Contact met de basisschool moet worden gelegd, er wordt geoefend voor spel en zang. Coördinator is de Kapelaan.

Kosterij
De kosterij wordt gevormd door de dames Truus Heinen-Saat, Lilian Lousberg en de heer Lei Koonen. De kosterij is verantwoordelijk voor de voorbereidingen voor de Heilige Missen en andere vieringen in de kerk. Te denken valt aan verzorgen kerkwas en togen, aankoop kaarsen, enz. Aanspreekpunt is de heer Lei Koonen.

Misdienaars en acolieten
Misdienaar kunnen worden de kinderen die hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan. In de voorbereiding op deze grote dag mogen ze al enkele keren ‘mee doen’ onder begeleiding van de pastoor of een acoliet.Er zijn acolieten voor de h.h. missen op zaterdagavond en op zondagmorgen. Dit zijn zowel dames als heren, jongens en meisjes (ouder dan 14 jaar).Coördinator is de heer Jean-Pierre Claessens.Voor de uitvaartplechtigheden is een aparte groep acolieten beschikbaar. Coördinator is de heer Lei Koonen.

Parochieblad Johannesklokje
Elke twee maanden wordt een parochieblad uitgegeven. Vrijwilligers zorgen voor copy en lay-out en verzending per post naar parochianen buiten de parochie. Eindredactie mevrouw Marlie Koonen-Vincken.

Parochiekantoor
Op woensdagavond zijn op het parochiekantoor – Heerenhofweg 4 - vrijwilligers ( telefonisch 043 - 455 1209 )  aanwezig om parochianen te woord te staan die misintenties willen opgeven. De misintenties worden verwerkt en doorgegeven aan de kosterij en de weekbladen. 

Processie
Een keer per jaar is er een processie: rond het feest van Johannes de Doper, 24 juni. Er zijn vrijwilligers actief bij het aanbrengen van de processiebogen, de vlagversiering enz.Op de dag zelf zijn vrijwilligers gevraagd als broedermeesters, vaandeldragers, flambouwdragers, hemeldragers enz. Coördinator is dhr. Raymond Werker. In de Wienberg, waar de openluchtmis wordt gehouden, zorgen de buurtbewoners voor de opbouw van de altaar, banken enz. Coördinator is de heer Silvain Douven.

Vastenaktie
Een keer per jaar, in de vastentijd, worden de zakjes van de Vastenaktie aan de parochianen aangeboden. Hiervoor zorgen vrijwilligers o.l.v. de heer Hub Vrusch.

Verkeersregelaars
Bij sommige parochieactiviteiten zijn verkeersregelaars gewenst. We denken b.v. aan de processie. Deze dames en heren moeten van te voren een certificaat behalen. Coördinator van de verkeersregelaars, de heer Serve van Wersch, kan belangstellenden hier verder over inlichten.

Voor verdere inlichtingen, telefoonnummers, mailadressen enz. kunt u terecht bij Dhr. Raymond Werker.
Tel. 06 - 54 76 49 32
Mail: raymond.werker@ziggo.nl