Processie Mechelen

Kermissen en patroonheiligen

Mechelen viert drie keer per jaar kermis.
  • de winterkermis op 20 januari of de zondag het dichtst erbij,
  • de zomerkermis op 24 juni of de zondag het dichtst erbij,
  • de najaarskermis op de eerste zondag van oktober.

De winterkermis
De feestdag van St.-Sebastianus is 20 januari. Sebastianus was een Romeins soldaat, die leefde in de tweede eeuw na Christus. Omdat hij zich tot het christelijk geloof had bekeerd, werd hij gemarteld en met pijlen beschoten. Hij is de patroonheilige van de schutters en de tweede patroon van onze parochie. Rond zijn feestdag viert Mechelen de winterkermis.

De zomerkermis
De feestdag van de H. Johannes de Doper (kortweg van St.-Jan) is 24 juni. Valt deze dag op een zondag dan is op die dag de zomerkermis. Valt Sint Jan op maandag dinsdag of woensdag, dan is de kermis op de zondag ervoor, valt 24 juni op donderdag, vrijdag of zaterdag, dan is de kermis de zondag erna.
Bij goed weer trekt met St.Jan de sacramentsprocessie door Mechelen en wordt de hoogmis in d’r Wienberg opgedragen.
Johannes de Doper was een boeteprediker, die ten tijde van Christus leefde in het Jordaandal. Als teken van bekering lieten de mensen zich door Johannes dopen. Ook Jezus liet zich door Johannes Dopen. Later werd Johannes gevangen gezet en onthoofd, omdat hij koning Herodes op zijn zondig leven wees. Johannes de Doper is de patroonheilige en naamgever van onze parochie.

De Najaarskermis
De najaarskermis wordt altijd gevierd op de eerste zondag in oktober. De kerk viert 3 oktober de feestdag van de H. Theresia van Lisieux, de derde patroonheilige van onze parochie. Theresia leefde in de negentiende eeuw. Zij trad al jong in bij de zusters Carmelitessen. In haar omgeving viel zij op door haar vroomheid en geduldig gedragen lijden. Zij stierf op 24 jarige leeftijd aan tuberculose. Haar biografie “L’histoire d’une âme”, was een bijzonder gewaardeerd spiritueel werk dat in vele talen werd uitgegeven. In 1925 werd zij door de paus heilig verklaard.