Kerkbestuur Slenaken

Pastorale zorg: Voor alle pastorale zorg contact opnemen met kapelaan Marthoma, tel. / app: 06 38 43 28 23 of email: kapelaanmarthoma@gmail.com

KERKBESTUUR
Functie Naam en contactgegevens
Voorzitter   Pastoor-deken P. Bronneberg, Kapelaan Pendersplein 10,6271 BV Gulpen
      Tel: 043-4501226 ;  E-mail: pbronneberg@ziggo.nl
Vice-voorzitter   Mw. Gerjo Pecher - Dimmedal  -  (Epen)    
      Tel: 043-4553757 ; E-mail: phpecher@hotmail.com  
Secretaris   Dhr. Guil Lemmerlijn  -  (Slenaken)    
      Tel: 06 22 34 86 57 ;  E-mail: g.lemmerlijn@kpnmail.nl
Penningmeester   Mw. Anita Klinkenberg - Eijdems  -  (Mechelen)  
      Tel: 06 13 96 42 78  E-mail: atinaanita@online.nl   
Overige     Dhr. Huub Colen  -  (Mechelen)    
bestuursleden   Mw. Kathy Fischer  -  (Slenaken) E-mail: fischerk577@gmail.com    
      Dhr. Hennie Piters  -   (Epen) E-mail: h.piters@ziggo.nl
Kerkbestuur EMS:       
Secretariaatsadres   Waterstraat 4, 6277 NH Slenaken    
E-mail:     emsparochies@gmail.com      
Overige contact- Naam en contact-informatie 
personen -SLENAKEN voor de PAROCHIE H. REMIGIUS  - SLENAKEN
Secretariaatsadres   Parochie H. Remigius  - Slenaken    
Parochie Slenaken   Waterstraat 4, 6277 NH Slenaken    
      E-mail: emsparochies@gmail.com    
Bankrekening   NL30  RABO  0133  5042 04      
Parochie Slenaken   t.n.v.  R.K. Kerkbestuur Slenaken    
Kosters      Contactpersoon: Dhr. F. Kool, tel 043-4573347
      E-mail:  koolreij@hetnet.nl    
Kerkhofbeheerder   Dhr. Francois Kool ;   Tel:  043- 4573347      
      E-mail:  koolreij@hetnet.nl       
H. Missen   Francois Kool ,  Tel: 043-4573347    
      E-mail:  koolreij@hetnet.nl       
Contactpersoon   Henk van Empel,  Tel: 043-4573557  / 06-21211529  
parochieraad    E-mail:  henk.van.empel@home.nl    
                 
      PAROCHIERAAD  SLENAKEN    
Onder het kerkbestuur heeft de parochie van de H. Remigius te Slenaken een eigenparochieraad. Die is belast met de zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de  parochie in Slenaken.
Aanspreekpunt voor de parochieraad is dhr. Henk van Empel, tel: 06-21211529  /  E-mail: henk.van.empel@home.nl  De parochieraad bestaat verder uit: Mw. Kathy Fischer, Francois Kool en Guil Lemmerlijn