Financiën Mechelen

Mistarieven:

  • Zaterdag mis € 20,-
  • Leesmis door de week Mis € 10,-
  • Jaarlijkse vieringen buiten de reguliere mistijden € 25,-
  • Huwelijksmis € 315,-*
  • Jubileummis € 150,-*
  • Avondwake/vooravondmis € 50,-
  • Doopvieringen € 50,- *

* Voor de bijzondere vieringen geldt dat indien men gedurende de laatste vier jaar heeft meegedaan aan de kerkbijdragen vanaf € 96,- men deze kosten niet hoeft te betalen.

Inschrijving Misintenties:

Voor inschrijving van Misintenties kan men terecht bij het parochiekantoor Heerenhofweg 4 Mechelen  op iedere woensdagavond ( telefonisch ) van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Voor inschrijving van misintenties kan men ook gebruik maken van het invulformulier hetwelk verkrijgbaar is in de hal bij de hoofdingang van de kerk.

Bankrekening parochie Mechelen:

NL 17 RABO 013 22 04 444   Misintenties.
NL 89 RABO 013 22 04 118   Kerkbijdrage.


Besteding geld van de offergang:

Het geld van de offergang bij uitvaarten is bedoeld voor Missen ter intentie van de overledene. Het geld kan besteed worden voor Missen tot maximaal drie jaar na het overlijden.

 

Contact bij bijzondere vieringen:

Het is van belang om bij bijzondere vieringen altijd eerst contact te leggen met de Kapelaan, voordat men elders afspraken gaat maken.