Archief Slenaken

Overleden 2020

Overleden in de parochie in 2020                      Archief


Overleden: Dhr. Nico Gahrmann


Overleden: Dhr. Jean Paul Vermariën (15 juni 2020), op 78-jarige leeftijd.
Uitvaart vindt plaats in besloten kring.


Overleden op 13 april 2020,  Dhr. Jean Kool in de leeftijd van 74 jaar. De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden.


Overleden op 8 mei 2020 mevr. Jeanne Vroemen-Clermont

Mevr. Jeanne Vroemen-Clermont, echtgenote van wijlen Hub Vroemen, is op 89-jarige leeftijd overleden op 8 mei 2020 te Heerlen. Zij is op dinsdag 12 mei 2020 in besloten kring in Slenaken begraven. Zij was een in Slenaken geboren en getogen inwoonster.


 
 

Nieuws: 2020

Nieuws uit de parochie in 2020                      ArchiefAangepaste en afgeslankte BEDEVAART SLENAKEN - MORESNET op 5 sep. 2020


Vanwege de coronavirus-omstandigheden zal de jaarlijkse bedevaart van Slenaken naar Moresnet
op zaterdag 5 september dit jaar in aangepaste en afgeslankte vorm plaats vinden. Zo zal er dit jaar
GEEN VOETTOCHT naar Moresnet zijn. Om 11.00 uur wordt er IN MORESNET WÉL EEN
SPECIALE H. MIS opgedragen, in het bijzonder voor de pelgrims uit Slenaken en omgeving.
Aansluitend zal de bedevaartkaars in de Mariakapel worden bijgezet. Daarna zal de Kruisweg in het
park gelopen en gebeden worden, waarmee de bedevaart ook wordt afgesloten.
Om de bedevaart op 5 september a.s. in Moresnet bij te wonen moeten allen dit jaar dus op eigen
gelegenheid naar Moresnet reizen en weer huiswaarts keren.

Belangrijk: Vooraf aanmelden nodig om de H. Mis in Moresnet te kunnen bijwonen!
Iedereen die op zaterdag 5 september a.s. om 11.00 uur in Moresnet de H. Mis wil bijwonen,
wordt dringend gevraagd om zich vóór maandag 1 september daarvoor aan te melden. Dat kan
via tel.nr. 043-4573228 (G. Lemmerlijn, Slenaken). Er zijn namelijk vanwege de coronamaatregelen
ook in Moresnet maar een beperkt aantal plaatsen in de kerk beschikbaar. We willen daarmee zoveel
mogelijk voorkomen dat kerkbezoekers in Moresnet onverhoopt teleurgesteld moeten worden.
Opgelet:
In de kerk in Moresnet zijn mondkapjes verplicht! Dus voor iedereen die op 5 sep. de H. Mis in
Moresnet wil bijwonen, zelf ook een mondkapje meenemen!
Voor overige inlichtingen: 043-4573596.Wijzigingen in de planning van de H.H. Missen in Slenaken:


- Zondag 21 juni, 10.45 uur: H. Mis in de kerk van Slenaken;

- Zondag 28 juni, 10.45 uur: H. Mis in de kerk van Slenaken;

- Zaterdag 25 juli: H. Mis om 12.00 uur komt te vervallen;

- Zondag 26 juli: De processie naar Schilberg gaat niet door;

- Zondag 26 juli: Om 10.45 uur H. Mis in de kerk;

- Maandag 27 juli: H. Mis om 11.00 uur onder voorbehoud.
  Nadere informatie hierover volgt later.

- Zondag 9 augustus, om 10.45 uur Woco-dienst in de kerk.'Overleden 2019

Overleden in 2019                             Archief


Op 20 juni 2019  overleden: Dhr. Sjeng (Jan) Franssen in de leeftijd van 87 jaar,
weduwnaar van Alice Franssen-Limpens ;

Op 10 november 2019  overleden: Mevr. Mia Cremers-Sangers in de leeftijd van 79 jaar,
echtgenote van Hubert Cremers ;

Op 19 november 2019  overleden: Dhr. Jef Pleijers in de leeftijd van 91 jaar,
echtgenoot van Agnes Pleijers-Vaessens ;