Overleden 2020

Overleden in de parochie in 2020                      Archief


Overleden: Dhr. Nico Gahrmann


Overleden: Dhr. Jean Paul Vermariën (15 juni 2020), op 78-jarige leeftijd.
Uitvaart vindt plaats in besloten kring.


Overleden op 13 april 2020,  Dhr. Jean Kool in de leeftijd van 74 jaar. De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden.


Overleden op 8 mei 2020 mevr. Jeanne Vroemen-Clermont

Mevr. Jeanne Vroemen-Clermont, echtgenote van wijlen Hub Vroemen, is op 89-jarige leeftijd overleden op 8 mei 2020 te Heerlen. Zij is op dinsdag 12 mei 2020 in besloten kring in Slenaken begraven. Zij was een in Slenaken geboren en getogen inwoonster.