De geheimen van de rozenkrans (24/5/2020)

De geheimen van de rozenkrans

Als we het hele rozenkransgebed bidden, dat bidden we vier ‘rozenhoedjes’.

Een rozenhoedje omvat het begin (het losse eind met kruisje) en de ronde kralenketting met vijf tientjes van de rozenkrans; een ‘tientje van de rozenkrans’ bestaat uit een Geheim, het Onze Vader en tien Weesgegroetjes, waarna het Eer aan de Vader.

De ‘Geheimen van de rozenkrans’ omvatten de mysteries van het leven van Jezus. Ze zijn verdeeld in groepen:

 • de blijde geheimen: deze hebben te maken met de geboorte van Jezus
 • de droevige geheimen: deze gaan over het lijden en sterven van Jezus
 • de glorievolle geheimen: deze staan stil bij de verrijzenis van Jezus

In 2002, het Jaar van de Rozenkrans, zijn door paus Johannes Paulus II nog toegevoegd

 • de geheimen van het licht: deze hebben te maken met het openbare leven van Jezus.

Deze twintig geheimen omvatten het hele leven van Jezus. Het rozenkransgebed wordt daarom ook wel een ‘samenvatting van heel het Evangelie’ genoemd.

Elke dag van de week heeft zo zijn eigen geheimen:

 • op maandag en zaterdag de blijde geheimen
 • op dinsdag en vrijdag             de droevige geheimen
 • op woensdag en zondag de glorievolle geheimen
 • op donderdag de geheimen van het licht

De Blijde Geheimen

 1. 1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
 2. 2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
 3. 3. Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.
 4. 4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
 5. 5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden

De Droevige Geheimen

 1. 1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
 2. 2. Jezus wordt gegeseld.
 3. 3. Jezus wordt met doornen gekroond.
 4. 4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
 5. 5. Jezus sterft aan het kruis.

De Glorievolle Geheimen

 1. 1. Jezus verrijst uit de doden.
 2. 2. Jezus stijgt op ten hemel.
 3. 3. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen.
 4. 4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
 5. 5. Maria wordt in de hemel gekroond.

De Geheimen van het Licht

- De doop van Jezus in de Jordaan.

- De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.

- Jezus' aankondiging van het Rijk Gods.

- De gedaanteverandering van Jezus op de berg.

- Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

Aan het einde van de Rozenkrans bidt men het volgende gebed:

Bid voor ons heilige Moeder van God.

Opdat wij de beloften van Christus waardig mogen worden.

Laat ons bidden:

God, Uw eniggeboren Zoon heeft ons door Zijn leven, Zijn dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig heil bereid. Wij vragen U, geef ons, die door de allerheiligste rozenkrans van de zalige Maagd Maria deze geheimen gedenken, dat wij mogen navolgen wat zij bevatten, en mogen verkrijgen wat zij beloven.

Door Christus, onze Heer. Amen.