Gebed tot de Heilige Geest (31/5/2020)

Gebed tot de Heilige Geest

duifKom, Heilige Geest,

vervul de harten van uw gelovigen

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.

- En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden

God, Gij hebt de harten van de gelovigen

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen:

geef dat wij door die Heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten,

en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

Door Christus onze Heer.

Amen.

De Heilige Geest wordt vaak uitgebeeld als een duif. Bij de doop van Jezus in de Jordaan zou de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem zijn neergedaald.

Met Pinksteren daalde de Heilige Geest in de gedaante van vurige tongen op de leerlingen neer.

Het Gregoriaanse gezang Veni Sancte Spiritus wordt in de Rooms-Katholieke kerk met Pinsteren gezongen. De tekst zou uit circa 1200 stammen.
noten
christenenDe zeven gaven

die wij van de Heilige Geest ontvangen zijn

Wijsheid

             Inzicht

                       Raad

                                Moed

                                      Liefde

                                              Kennis

en Ontzag voor de Heer