St Cecilia (22/112020)

Sint Cecilia

Sint Cecilia is bekend als patrones van muzikanten en zangers. Talrijke muziekverenigingen, koren, harmonieën en fanfares zijn naar haar genoemd. Haar naamfeest wordt gevierd op 22 november. Ze wordt afgebeeld met verschillende attributen zoals orgel, luit en rozen. Haar naam betekent ‘hemelse lelie’.

stCeciliaDe legende
Cecilia leeft volgens de overlevering in de 2de of 3de eeuw in Rome. Als jong meisje legt ze, als teken van verbondenheid met Christus, de gelofte van maagdelijkheid af. Dat wil zeggen: zij wilt in haar leven geen andere bruidegom kennen dan Christus alleen. Niettemin wordt ze uitgehuwelijkt aan de jonge heidense patriciër Valerianus. Op de huwelijksdag is het groot feest voor iedereen, behalve voor de bruid. Terwijl iedereen zingt, danst en muziek maakt, trekt zij zich terug en bidt onophoudelijk tot God om hulp in deze moeilijke situatie.

Zij besluit om haar aanstaande echtgenoot haar geheim te vertellen. 'Ik heb al een bruidegom, Valerianus. Ik heb Christus eeuwige trouw beloofd en een engel ziet erop toe dat ik mijn belofte niet verbreek.' Een beschermengel dus. En als Valerianus wat sceptisch vraagt om die te zien, stelt ze als voorwaarde dat hij zich eerst laat dopen.
Zo geschiedde en de engel verschijnt bij thuiskomst en strooit rozen en lelies over het koppel, dat spontaan besluit zich voortaan samen aan Christus te wijden.
Cecilia weet Valerianus en ook zijn broer Tibertius te bekeren tot het christelijke geloof. Samen helpen ze families van christenen die door de keizer van Rome worden vervolgd. De broers worden hiervoor gevangen genomen en onthoofd. Cecilia wacht een even gruwelijk lot: ze wordt in een bad kokend water gezet, maar dat overleeft ze. Volgens de overlevering blijft ze zelfs onophoudelijk zingen. Ook de poging om haar te doden met een nekslag slaagt niet. Uiteindelijk sterft Cecilia drie dagen later aan haar verwondingen.

beeld1De Paus laat haar lichaam in 821 overbrengen naar de huidige Sint-Ceciliabasiliek in de Romeinse wijk Trastevere. Onder het hoofdaltaar van de basiliek bevindt zich het beroemde beeld van de liggende Sint-Cecilia, gemaakt door Stefano Maderno (1575-1636). Hij maakte het beeld naar hoe Cecilia werd aangetroffen toen in 1599 haar graf werd geopend: vrijwel ongeschonden maar met diepe snijwonden in de hals.

Een lied voor Sint Cecilia:
Cecilia, wier luit den lof zong van ’t gezegend hemelsch hof,
is op de klank van stem en snaren ten open hemel ingevaren.
O maged, leid ons met uw stem naar ’t luisterrijk Jeruzalem,
waar in Zijn zonne-lichte stralen de Heiland heerscht, die wilde dalen
voor ons in ’t duister Bethlehem.

Gebed

afbeelding10Sint Cecilia, doof in ons alle muziek die aanzet tot haat
en die de wereld onderdompelt in het kwaad.
Regel de warmte van onze menselijke klanken
opdat wij elkaar en U nooit vergeten te danken.
Minimaliseer de valse noten in ons leven
en leer ons die ook aan anderen te vergeven.
Fantastisch zijn de love-songs van uw Zoon
zo te kunnen zingen is ook onze grootste droom.
Solist willen wij niet zijn in deze korte levenstijd
dirigeer ons hart op 't ritme van de solidariteit.
Laat ons elke dag zoeken naar één lief woord
dat mee kan klinken in een hemels akkoord.
Amen.